Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Postupak ukidanja zaštite

Tijekom vremena, zaštićeno područje može izgubiti obilježja radi kojih je zaštićeno te se zaštita za takvo područje može ukinuti sukladno čl. 128. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Akt o prestanku zaštite donosi tijelo koje je nadležno za donošenje akta o proglašenju područja u predmetnoj kategoriji sukladno čl. 123. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Niže kategorije zaštite koje proglašava predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave moguće je ukinuti samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dok se nacionalni parkovi, parkovi prirode te strogi i posebni rezervati ukidaju zakonom ili uredbom Vlade RH na temelju stručne podloge Ministarstva (Zavoda).

O prijedlogu akta o prestanku zaštite predlagač je dužan obavijestiti javnost javnim uvidom u trajanju od najmanje 30 dana.

Literatura: Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).