Početna

Uvodno o mobilnoj izložbi

Mobilna izložba Diverterra pokriva teme zaštite prirode i okoliša s dodatnim fokusom na jednu od najvećih ugroza - klimatske promjene. Zamišljena je kao prenosiva izložba s multimedijalnim sadržajima na tabletima i panelima, uz korištenje didaktičkih pomagala te kroz popratnu radionicu kako bi se korisnicima približile teme i sadržaj izložbe. Sadržaji izložbe su namijenjeni za predškolski i rani školski uzrast (niži razredi osnovne škole). 


Vrijednost programa je u obrazovnoj jezgri ponuđenoj na multimedijalnim vodičima – tabletima  –  što djecu privlači da sadržaj konzumiraju u punini. Sadržaj je zanimljiva priča o Hrvatskoj iznimnoj biološkoj raznolikosti, a cilj je predočiti izazove suvremenog načina života, njihov utjecaj na iznimne vrijednosti naših karakterističnih ekosustava, uzroke i posljedice klimatskih promjena te prikazati ulogu i moć pojedinca, ali i zajednice u odgovornijem ponašanju, štedljivosti, održivom korištenju resursa te odvajanju otpada.

Osim tableta, djeca o važnosti zaštite prirode i okoliša uče na radionicama kroz igru – slaganjem puzzli i/ili bojanjem bojanki, a edukatori ih uče da razmišljaju o ciklusima u prirodi na primjeru hotela za kukce. Tako su tu osmišljena različita didaktička pomagala (bojanka, puzzle, „hotel“ za kukce) koja djeci dodatno približavaju sadržaj.

 

Više informacija o izložbi možete pročitati na sljedećim stranicama:

O čemu učimo kroz Diverterru

Gdje smo sve bili

Što o Diverterri kažu edukatori

Što o Diverterri kažu osobe u pratnji djece

Nastavak razvoja edukativnog programa "Diverterra"

 

 

diverterra_tablet.png  

slika 1. tablet

diverterra_panel.png

slika 2. panel

diverterra_hotel kukci.png

slika 3. hotel za kukce

diverterra_puzzle ris.png

slika 4. puzzle

diverterra_bojanka.png

slika 5. bojanka (A1 format)