Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Izvješća

Sveobuhvatni izračun antropogenih emisija i uklanjanja ponorima stakleničkih plinova prema izvorima i gospodarskim sektorima za razdoblje od 1990. do 2021. godine možete pronaći na poveznici:

Inventar stakleničkih plinova Republike Hrvatske 2023

Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova za 2021. godinu  sadrži  ciljeve politika i mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova, vrstu instrumenata za provedbu politike i mjera, njihov status, pokazatelje za praćenje i procjenu postignuća i uklanjanje stakleničkih plinova između bazne godine, 1990. te kasnijih, uključujući 2025., 2030., 2035. i 2040. godinu.

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova 2023

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova 2021
Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova 2019
Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2017
Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2015

Report on implementation of PaMs 2023
Report on implementation of PaMs 2021
Report on implementation of PaMs 2019
Report on implementation of PaMs 2017
Report on implementation of PaMs 2015

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova sadržava  projekcije emisija stakleničkih plinova u scenariju „bez mjera“, „s mjerama“ i „s dodatnim mjerama“, opis politike i mjera uključenih u projekcije, analizu osjetljivosti projekcija, te opis metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu projekcija.

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2023
Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2021
Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2019
Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2017
Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2015

Report on projections of GHG emissions 2023
Report on projections of GHG emissions 2021
Report on projections of GHG emissions 2019
Report on projections of GHG emissions 2017
Report on projections of GHG emissions 2015

Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na hrvatskom jeziku:

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2024
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2024 - prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2023
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2023 - prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2022
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2022- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2021
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2021- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2020
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2020- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2019
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2019- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2018
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2018- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2017
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2017- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2016
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2016- prilozi

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2015
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2015- prilozi
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2013
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2012
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2011
Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2010

Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na engleskom jeziku:

National inventory report 2024
National inventory report 2024 annexes
National inventory report 2023
National inventory report 2023 annexes
National inventory report 2022
National inventory report 2022 annexes
National inventory report 2021
National inventory report 2021 annexes
National inventory report 2020
National inventory report 2020 annexes
National inventory report 2019
National inventory report 2019 annexes
National inventory report 2018
National inventory report 2018 annexes
National inventory report 2017 resubmission
National inventory report 2017 annexes resubmission
National inventory report 2017
National inventory report 2017 annexes
National inventory report 2016
National inventory report 2016 annexes
National inventory report 2015
National inventory report 2015 annexes
National inventory report 2014
National inventory report 2014 annexes
National inventory report 2013
National inventory report 2012
National inventory report 2011
National inventory report 2010
National inventory report 2009
National inventory report 2008
National inventory report 2007
National inventory report 2006
National inventory report 2005
National inventory report 2004