Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Uklanjanje invazivnih vrsta

Ukoliko naseljavanje ili širenje strane vrste negativno utječe na bioraznolikost, zdravlje ljudi ili čini ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada tu vrstu smatramo invazivnom vrstom. 

Globalno gledajući danas se smatra da invazivne strane vrste na nekom području, uz izravno uništavanje staništa, predstavljaju najveću opasnost za njegovu bioraznolikost. Kontrola unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i smanjivanje njihova utjecaja na zavičajne vrste i cjelokupne ekosustave danas je jedan od najvećih izazova zaštite prirode u Europi. Zato je važno rano otkrivanje prisutnosti potencijalno invazivne strane vrste u ekosustavu, a hitne mjere kontrole širenja i uklanjanja najčešće su jedine učinkovite mjere borbe protiv invazivnih stranih vrsta. Ukoliko dođe do uvođenja invazivne strane vrste na područje Republike Hrvatske, Ministar može naredbom odrediti uklanjanje (eradikaciju) ili mjere postupanja, tj. sprječavanja daljnjeg širenja navedene vrste.

Eradikacija (uklanjanje) ili iskorjenjivanje invazivnih stranih vrsta znači potpuno i trajno uklanjanje populacije invazivne strane vrste iz prirode smrtonosnim ili nesmrtonosnim sredstvima. Pri primjeni mjera iskorjenjivanja trebaju se koristiti metode koje na učinkovit način potpuno i trajno uklanjaju populaciju dotične invazivne strane vrste, vodeći računa o zdravlju ljudi i okolišu, osobito neciljnim vrstama i njihovim staništima, te osiguravajući da su životinje pošteđene svake boli, nelagode i patnje koja se može izbjeći. S obzirom na to da je invazivnu stranu vrstu često vrlo teško ili gotovo nemoguće u potpunosti ukloniti iz staništa u koje se proširila, osim eradikacije koriste se i metode suzbijanja (kontrole) populacije te sprječavanja širenja.

 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti