Početna

Energetika

Energetika je sektor ključan za industrijski, tržišni i društveni razvoj te za mobilnost ljudi i roba. Proizvodnja i potrošnja energije može biti i opterećenje na okoliš, što se očituje u emisijama stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari, kao i u proizvodnji otpada te u potencijalnoj opasnosti od pojave izvanrednih događaja, koji mogu rezultirati neželjenim posljedicama, većih ili manjih razmjera. Poticanje i jačanje korištenja obnovljivih izvora energije, uravnoteženi izbor različitih energetskih izvora uz osiguranje učinkovite zaštite okoliša kao jamca očuvanja kvalitete prirodnih ekosustava te kvalitete života i zdravlja ljudi, cilj je politike održivog razvitka. Istovremeno, daljnje povećanje energetske učinkovitosti u svim sektorima u kojima se energija koristi, jedna je od ključnih mjera za postizanje energetske neovisnosti i očuvanja okoliša.

Informacijski sustavi

Registar OIEKPP

Pregledi podataka u Registru OIEKPP

Interaktivna karta  -otvarati u IE web pregledniku

ENVI atlas okoliša - popis eksploatacijskih polja ugljikovodika

Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu sagledati složeni događaj.
Popis pokazatelja iz područja Energetike dostupan je na poveznici.

Publikacije

Okoliš na dlanu: 20052006, 20072008, 2009201020112012201320142015 2016201720182019,  2020

Odabrani pokazatelji stanja okoliša i prirode: 2011, 2012, 2016