Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Dokumenti

Dokumenti zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća) važni su za provedbu politike zaštite okoliša, kao i ostalih sektorskih politika (npr. energetike, poljoprivrede, industrije, prometa, turizma i dr.).

Ocjenu ostvarenja ciljeva i opravdanosti mjera takvih strateško-planskih dokumenata MINGOR daje na uvid donositeljima odluka (Hrvatski sabor, Vlada RH i tijela državne uprave) te javnosti putem četverogodišnjeg nacionalnog Izvješća o stanju okoliša.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 1997. - 2005.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2005. - 2008.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2009. - 2012.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2013. - 2016.

       Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2017.- 2020.

       Sažetak izvješća o stanju okoliša u RH za razdoblje 2017.- 2020.

Alat za izradu Izvješća je Nacionalna lista pokazatelja, pri čemu je neizostavna i suradnja s Europskom agencijom za okoliš te podaci s lokalne razine sadržani u Bazi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša (Izvješća o stanju okoliša jedinica lokalne i područne samouprave, tj. županija i gradova), kao i primjeri dobre praksa na globalnoj razini (UN).

Prikaz podataka putem pokazatelja okoliša i prirode:

       Okoliš na dlanu (HR) - 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 20182019,  2020, 2021

       Environment in Your Pocket (EN) - 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

       Odabrani pokazatelji stanja okoliša i prirode - 2011, 2012, 2016

MINGOR surađuje s Europskom okolišnom agencijom (EEA) na izradi Europskog izvješća o stanju okoliša te dostavlja izvješća, setove podataka i ostale informacije potrebne Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži (EIONET) u okviru koje je razvijen Informacijski sustav izvještavanja o stanju okoliša (SERIS).

Dokumenti zaštite prirode

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2025.

Analiza stanja prirode u RH za razdoblje 2008.- 2012.

Izvješće o stanju prirode u RH za razdoblje 2013.-2017.