Početna

CITES u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji

Ris (Lynx lynx)
Ris (Lynx lynx) – vrsta navedena na Prilogu A
Autor: Vida Posavec Vukelić

Europska unija, uz Sjedinjene Američke Države, Kinu i Japan, predstavlja jedno od najvećih svjetskih tržišta divljim vrstama, pogotovo u potrošačkom smislu. Stoga EU snosi i veliku odgovornost po pitanju zaštite divljih vrsta. Zbog postojanja jedinstvenog tržišta Europske unije i nepostojanja unutarnjih granica, EU je donijela niz uredbi o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, tzv. Wildlife Trade Regulations, kojima se CITES implementira jednoznačno na čitavom teritoriju EU, a odredbe tih uredbi izravno primjenjuju sve države članice. Dodatno, EU je odredbe CITES Konvencije postrožila na svom teritoriju, te je uvela kontrolu trgovine i za neke vrste biljaka i životinja koje nisu navedene na CITES-u. Stoga se vrste navedene na dodacima konvencije u europskoj uredbi navode na posebnim prilozima,  ovisno o njihovoj ugroženosti i stupnju zaštite:

Prilog A navodi vrste koje se nalaze na CITES dodatku I, odnosno vrste koje su ugrožene te je trgovina primjercima tih vrsta uzetim iz divljine zabranjena. Trgovina vrstama navedenim na prilogu A dopuštena je u iznimnim slučajevima poput znanstvenih istraživanja ili uzgoja u svrhu očuvanja vrste. Prilog A također uključuje i neke vrste navedene na ostalim dodacima konvencije, no s obzirom da se radi o ugroženim vrstama, svaki oblik trgovine može imati negativan utjecaj, te je na području EU trgovina tim primjercima zabranjena.

Prilog B uključuje vrste navedene na CITES Dodatku II, ali također i neke vrste koje nisu navedene na dodacima konvencije.

Prilog C uključuje vrste navedene na dodatku III konvencije

Prilog D uključuje vrste koje nisu navedene na dodacima konvencije, no zbog velikih količina primjeraka tih vrsta koje se godišnje uvoze u EU, opravdano je praćenje trgovine, odnosno uvoza s ciljem pravovremenog reagiranja ukoliko se ustanovi da bi trgovina mogla imati negativan utjecaj na stanje očuvanosti vrste.

Ovim uredbama propisana je također i zabrana uvoza u EU određenih vrsta biljaka i životinja, zbog sumnje da bi takav uvoz mogao imati negativan učinak na populacije tih vrsta u prirodi. Detalje provedbe spomenutih uredbi u Hrvatskoj propisuje Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13, 14/19, 69/22). Trenutno se među vrstama navedenima na prilozima Konvencije i europskih uredbi nalaze 252 vrste zavičajne za Republiku Hrvatsku, a s njih 16 zabranjena je komercijalna trgovina.

Neke od zavičajnih hrvatskih vrsta pogledajte u galeriji.
 

INFORMIRAJTE SE!

Nemojte zbog neznanja postati sudionikom lanca ilegalne trgovine divljim
vrstama!


  Više o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama saznajte na stranicama CITES-a i Europske komisije  

  Sve upite vezane uz trgovinu divljim vrstama možete uputiti na zavod@mzozt.hr ili cites@mzozt.hr.