Početna

Pregled kategorija ugroženosti vrsta ili staništa

IUCN kategorije ugroženosti

 

Kategorije ugroženosti kojima se iskazuje rizik od izumiranje procijenjene vrste ili staništa

EX

Izumrla

Vrste koje su bez ikakve dvojbe izumrle. Ukoliko se kroz intenzivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju ne pronađe jedinka neke vrste, ona se može smatrati izumrlom.

EW

Izumrla u prirodi

Vrste koje opstaju samo u uzgoju, zatočeništvu ili u naturaliziranim populacijama izvan prvotnog areala rasprostranjenosti. Kao i kod prijašnje kategorije, svojta se može smatrati izumrlom u prirodi ukoliko se kroz intenzivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju u prirodi ne pronađe jedinka dotične svojte.

RE

Regionalno izumrla

Vrste izumrle na području koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom. Kao i kod ostalih „izumrlih" kategorija, potrebno je provesti opsežna istraživanja da bi se svojta mogla proglasiti regionalno izumrlom.

CR

Kritično ugrožene

Vrste kojima prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi.

EN

Ugrožena

Vrste kojima prijeti veoma visoki rizik od izumiranja u prirodi.

VU

Osjetljiva

Vrste kojima prijeti visoki rizik od izumiranja u prirodi.

NT

Gotovo ugrožena

Vrste kojima trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene.

LC

Najmanje zabrinjavajuća

Vrste koje ne pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija. U ovu kategoriju pripadaju široko rasprostranjene i brojne vrste.

DD

Nedovoljno poznata

Vrste za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio rizik od njenog izumiranja. Ova kategorija nije ustvari kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka o dotičnoj vrsti da bi se status ugroženosti mogao odrediti.

*NA

Nije prikladna za procjenu

Vrste koje nisu iz nekog razloga prikladne za procjenu na regionalnoj razini, npr. vrsta nije zavičajna u regiji za koju se procjenjuje, vrsta se u regiji pojavljuje slučajno i neredovito i sl.

*NE

Nije procjenjivana

Vrste kojima nije određivan status ugroženosti.

*nisu kategorije ugroženosti