Početna

Međunarodna noć šišmiša

Međunarodna noć šišmiša, UNEP/EUROBATS poster
Međunarodna noć šišmiša, UNEP/EUROBATS poster

Šišmiši su skupina sisavaca, koji sa više od 1300 vrsta čine oko četvrtinu ukupnog broja sisavaca na svijetu. Sa 34 od 52 vrste šišmiša zabilježenih na teritoriju Sporazuma Hrvatska je jedna od najbogatijih država sa faunom šišmiša. Sve vrste šišmiša u Hrvatskoj zaštićene su Zakonom (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) kao strogo zaštićene zavičajne svojte. Više informacija o  šišmišima možete pročitati na našim stranicama ovdje.

 

Međunarodna noć šišmiša obilježava se svake godine od 1997. godine pod okriljem Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (EUROBATS) zadnje subote u kolovozu.  Hrvatska je članica Sporazuma od 2000. godine. Kroz razne događaje (interaktivne radionice, predavanja izložbe i slično), organizirane  od strane agencija u zaštiti prirode i nevladinih udruga, prenose se informacije o šišmišima, njihovom načinu života, navikama i potrebama različitih vrsta šišmiša te njihovoj važnoj ulozi u ekosustavima i potrebi njihova očuvanja i zaštite.