Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Obavijesti ROO

Novi Pravilnik ROO 2022.

Dana 07. siječnja 2022. godine objavljen je novi Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 3/22) te stupa na snagu 15. siječnja 2022. godine. Stupanjem na snagu novog Pravilnika doći će do promjena rokova dostave podataka te je krajnji rok za dostavu podataka 01. ožujka 2022. godine za proteklu kalendarsku godinu.

Opći i tematski obrasci sukladno čl. 28. stupit će na snagu 1. siječnja 2023. godine

Upute uz opće i tematske obrasce Priloga 5. koje zajedno s obrascima stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine, moguće je pronaći ovdje.

 

Korisnička podrška

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obrazaca u bazu ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO na području svoje županije.

Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe molimo šaljite:

  • putem aplikacije Industrija Helpdesk 
  • elektroničkom poštom na roo(AT)mingor.hr
  • putem telefona 01 5502-980 od 9:00 do 11:30h

Sve informacije vezane za prijavu podataka nalaze se u rubrici ROO i najčešće postavljena pitanja.

Napomena: Za korištenje pune funkcionalnosti ROO potrebno je koristiti minimalno slijedeće verzije internet preglednika: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 40.0 ili Google Chrome 45.0. U slučaju da koristite Internet Explorer, obavezno isključite Compatibilitiy View način rada.

Zaključavanje baze ROO 2021.

Baza ROO bit će zaključana za unos podataka 7. lipnja 2021. godine. Za sve eventualne naknadne dopune i/ili korekcije podataka molimo obratite se nadležnim tijelima u županijama i gradu Zagrebu.

Uputa o izmjeni podataka u bazi ROO koji se koriste za izračun poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Implementirani podaci - Godišnje količine oborine za 2020. godinu

Obavještavamo obveznike prijave ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u Registar onečišćavanja okoliša kako je sukladno odredbama članka 9. (5) Pravilnika ROO („Narodne novine“, broj 87/15) Državni hidrometeorološki zavod dostavio podatke o godišnjoj količini oborine za glavne i klimatološke postaje za 2020. kalendarsku godinu, te su isti implementirani u aplikaciju ROO.

Obavijest o rezultatima upitnika ROO

Poštovani dionici i korisnici sustava ROO, 
tijekom listopada 2020. godine provedena je on-line anketa o zadovoljstvu i potrebama obveznika i verifikatora s ciljem utvrđivanja zadovoljstva korisnika načinom rada aplikacije ROO, te potrebe za mogućim poboljšanjima u svrhu povećanja funkcionalnosti i kvalitete prijave i verifikacije podataka. U nastavku možete provjeriti rezultate upitnika.

Rezultati upitnika o zadovoljstvu i potrebama nadležnih tijela u vođenju ROO.pdf
Rezultati upitnika o zadovoljstvu i potrebama obveznika dostave podataka u ROO.pdf
 

Otključavanje baze ROO - izmjena podataka za 2019. godinu

Obzirom da smo zaprimili određene zahtjeve za izmjenama podataka iz baze ROO za 2019. godinu nakon što su isti preuzeti u svrhu obrade i analize, te izrade godišnjeg nacionalnog Izvješća, odlučili smo pojedinim obveznicima omogućiti izmjenu podataka za izvještajnu 2019. godinu. Popis obveznika kojima treba omogućiti otključavanje pojedinih obrazaca kako bi mogli unijeti dogovorene ispravke dostavljen je nadležnim tijelima u županijama / gradu Zagrebu koja će prema dogovoru obavijestiti obveznike. Ukoliko ste obveznik dostave podataka u bazu ROO i imate potrebu za izmjenama, dopunama i/ili unosom podataka molimo obratite se nadležnom tijelu u vašoj županiji.

Procedura otključavanja korisničkih računa za  izmjene, dopune i/ili unos podataka temelji se na pojedinačnom otključavanju korisničkih računa (KR) i obrazaca, a po završetku unosa i verifikaciji očekujemo da nas obavijestite o provedenim promjenama kako bismo zaključali sve KR.

Dopune i/ili unos podataka biti će omogućeni u periodu od 30.11. do 04.12.2020. godine do 12h.

Industrial pollution, E-PRTR

Poštovani,

ljubazno molimo da na linku: https://europa.eu/!MR96xJ pročitate „Inception Impact Assessment (IIA) putem kojeg je od strane Europske komisije (EK) objavljena inicijativa za javnost, iz područja Industrial pollution, E-PRTR, otvorena do 26.10.2020.

Vaše primjedbe i komentare možete dostaviti nama, isključivo do 23.10.2020. te ćemo ih mi proslijediti prema EK, ili direktno, putem stranice gornjeg linka: pod „Give feedback“. Za navedeno se morate ulogirati u EU Login EK, ako već po nekoj osnovi ne posjedujete korisnički račun (klikom na „Give feedback“ automatski ćete biti prebačeni na ulaz – EU Login).

Helpdesk ROO - svibanj 2020.

Obavještavamo obveznike prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša kako je normalizacijom epidemiološke situacije ponovno dostupan u punom kapacitetu helpdesk ROO na broj telefona 01 5502-980 od 9:00 do 11:30 sati.

Implementirani podaci - Godišnje količine oborina za 2019. godinu

Obavještavamo obveznike prijave ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u Registar onečišćavanja okoliša kako je sukladno odredbama članka 9. (5) Pravilnika ROO („Narodne novine“, broj 87/15) Državni hidrometeorološki zavod dostavio podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje za 2019. kalendarsku godinu, te su isti implementirani u aplikaciju ROO.

Godišnje količine oborina za 2019. godinu

Sukladno odredbama članka 9. (5) Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) dostavlja podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Podaci za 2019. izvještajnu godinu će po primitku, predvidivo sredinom mjeseca veljače, biti implementirani u PI-V obrazac aplikacije ROO o čemu će obveznici biti informirani preko rubrike ROO na mrežnoj stranici Ministarstva.

Obveznicima prijave ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u otpadnim vodama (PI-V obrazac) koji u sklopu svoje prijave navode i podatke o „Oborinskim vodama s manipulativnih površina“ preporučuje se da pričekaju službenu objavu o dostavi podataka o godišnjoj količini oborina i njihovu implementaciju u aplikaciju kao bi mogli dovršiti svoju prijavu.

Otpadne vode – oborine 2018.

Obavještavamo obveznike prijave otpadnih voda u Registar onečišćavanja okoliša kako je sukladno odredbama članka 9. (5) Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 87/15) Državni hidrometeorološki zavod dostavio podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje za 2018. kalendarsku godinu. Isti su implementirani u aplikaciju ROO te su također dostupni na mrežnim stranicama DHMZ-a.

http://www.meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k2_1&Godina=2018

Rokovi dostave podataka

Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO krajem izvještajnog razdoblja (ožujak) kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok i započnu s unosom podataka što je moguće prije.

 

ROK

TKO

KOME

ŠTO

 KAKO

31.03.

Obveznici (operateri i organizacijske jedinice)

Nadležnom tijelu u županiji i Gradu Zagrebu

Obrasci prema Pravilniku ROO

U bazu ROO

Prilozi i obrasci Pravilnika ROO

Na poveznici se nalaze svi Prilozi Pravilnika ROO, kao i svi obrasci predmetnog Pravilnika. Nakon svakog općeg i tematskog obrasca navedene su i upute za popunjavanje istog.

Prilozi Pravilnika ROO:

Prilog 1. – Popis djelatnosti

Prilog 2. – Popis onečišćujućih tvari

Prilog 3. – Popis uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova

Prilog 4. – Popis uređaja za pročišćavanja otpadnih voda

Obrasci Pravilnika ROO:

Obrazac PI-1 – Podaci o operateru

Obrazac PI-2 – Podaci o organizacijskoj jedinici

Obrazac PI-Z – Ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora

Obrazac PI-V – Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda

Obrazac KI-V – Ispuštanje komunalnih otpadnih voda

Obrazac PI-T – Ispuštanja u tlo – obrada otpada na/u tlu (D2) i duboko utiskivanje otpada u tlo (D3)

Obrazac NO – Nastanak otpada

Obrazac SO – Sakupljanje otpada

Obrazac OZO – Oporaba/zbrinjavanje otpada

Novi obrasci za otpad

Stupanjem na snagu Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15) obrasci za dostavu podataka o otpadu u ROO su se promijenili sukladno tablici u nastavku.

Stari obrazacNovi obrazac
PL-PPONO
PL-SPOSO
PL-SKOSO
PL-OPKOOZO

 

Obveza prijave podataka o proizvodnji otpada u ROO

Obavještavamo Vas da je od 2015. izvještajne godine nadalje obveznik dostave podataka o proizvodnji otpada u ROO organizacijska jedinica koja na lokaciji proizvodi i/ili prenosi s lokacije opasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona (500 kg) godišnje i/ili neopasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona (20 000 kg) godišnje.
 
Navedeno se odnosi na ukupnu količinu opasnog i/ili neopasnog otpada proizvedenu i/ili prenesenu izvan mjesta nastanka. Znači kada je zbroj svih količina pojedinih vrsta (ključnih brojeva) opasnog otpada (sa zvjezdicom*, npr. 13 02 08*, 15 01 10*) veći ili jednak količini od 500 kg, odnosno neopasnog otpada (bez zvjezdice npr. 15 01 01, 15 01 02) veći ili jednak količini od 20 tona potrebno je prijaviti podatke o proizvodnji otpada u ROO.
 
Konkretno ukoliko ste na lokaciji ukupno proizveli npr. 400 kg otpadnog ulja, 200 kg zauljenih krpa i 100 kg uljnih filtera, dužni ste prijaviti sav navedeni opasni otpad obzirom da ukupna količina opasnog otpada prelazi graničnu vrijednost navedenu u članku 9. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15). Ukoliko je npr. na lokaciji proizvedeno 30 tona neopasnog i 40 kg opasnog otpada potrebno je prijaviti samo neopasni otpad u ROO.
 
Uz napomenu da proizvođač miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) nema obvezu prijaviti podatke u ROO za ovu vrstu otpada već te podatke prijavljuje skupljač komunalnog otpada.

Obveza prijave podataka o emisijama u zrak u ROO

Obzirom da je u kolovozu 2015. godine stupio na snagu novi Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15) obavještavamo vas o značajnim izmjenama i dopunama vezanim uz prijavu podataka za emisije u zrak:

Dopunjen je i izmijenjen Prilog 2. Popis onečišćujućih tvari te su povećani pragovi ispuštanja pojedinih onečišćujućih tvari za zrak u odnosu na prijavu podataka prethodnih godina.

Izmijenjen je popis djelatnosti na način da je uvedena podjela po sektorima, posljedično su izmijenjene šifre, te je lista nadopunjena.

Dosadašnja tri obrasca za zrak, zamijenjena su jednim obrascem.

Onečišćujuća tvar

 

Stari pragovi ispuštanja (do 2014.)

(kg/god)

Novi pragovi ispuštanja

(od 2015.)

(kg/god)

SO2

100

3.000

NO2

30

600

CO

30

200

CO2

30.000

450.000

NMHOS

200

100.000

PFOS

Nije bilo na popisu

Dodano

PFOSF

Nije bilo na popisu

Dodano

HBCD

Nije bilo na popisu

Dodano

Talij i spojevi (Tl)

Nije bilo na popisu

Dodano

Čestice (PM10)

1.000

200

Obavijest obveznici ROO/EHOS

Obzirom da je 25. listopada 2012. godine stupila na snagu Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14, 87/17), kojom aktivnost završne obrade vozila (lakiranje), više ne podliježe obavezama dostave Izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva (obrazac EHOS), skrećemo pažnju da su dotadašnji obveznici i dalje u obavezi dostavljati  podatke u ROO, sukladno Pravilniku Registra onečišćavanja okoliša (NN 87/15).

Odnosno operateri koji obavljaju djelatnost Priloga 1. pod šifrom 11 01 03 popravak vozila (ne serijsko lakiranje i sušenje) te ukoliko prelaze prag ispuštanja od 100 000 kg/god NMHOS u zrak (Prilog 2.), dužni su dostaviti podatke u bazu ROO.