Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Uzgoj

Za uzgoj stranih vrsta mora se ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18). Svaki zahtjev mora sadržavati lokaciju i opis uzgajališta, datum planiranog početka uzgoja, znanstvene i hrvatske nazive vrste, broj ili količinu te podrijetlo matičnih jedinki, uz dokaz da će se uzgoj provoditi u kontroliranim uvjetima koji onemogućavaju naseljavanje u prirodu (npr. sigurnosne mjere radi sprječavanje bijega, nekontroliranog širenja i/ili krađe).

HAOP izrađuje stručno mišljenje o ekološkom riziku uzgoja strane vrste,te ukoliko se utvrdi da ne postoji ekološki rizik nadležno Ministarstvo izdaje dopuštenje na rok do 5 godina uz uvjete pod kojima se dopušta uzgoj, rok za obavljanje aktivnosti te obvezu izvješćivanja.

Ukoliko se stručnim mišljenjem utvrdi da postoji ekološki rizik, podnositelj zahtjeva mora dostaviti studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu o kojoj se također izrađuje stručno mišljenje te se informira javnost i provodi javna rasprava. Uzimajući sve navedeno u obzir, nadležno Ministarstvo odlučuje o dopuštenju.