Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Introdukcija

Introdukcija ili uvođenje u prirodu predstavlja slučaj kada je neka vrsta, namjerno ili nenamjerno, nekom ljudskom aktivnošću naseljena u prirodu i to na područje koje nije unutar njenog prirodnog područja rasprostranjenosti, odnosno u ekosustav u kojemu ranije nije prirodno obitavala.

Za uvođenje u prirodu stranih vrsta mora se ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13). Svaki zahtjev mora sadržavati znanstvene i hrvatske nazive vrsta, broj ili količinu jedinki, podrijetlo jedinki, opis razvojnog stadija ili oblika (sjeme, sadnice i sl.), opis svrhe uvođenja u prirodu, opis i način uvođenja, te predviđenu veličinu područja s točnom lokacijom uvođenja.

HAOP izrađuje stručno mišljenje o ekološkom riziku uvođenja u prirodu strane vrste,te ukoliko se utvrdi da ne postoji ekološki rizik nadležno Ministarstvo izdaje dopuštenje na rok do 5 godina uz uvjete pod kojima se dopušta uvođenje u prirodu, rok za obavljanje aktivnosti te obvezu izvješćivanja.

Ukoliko se stručnim mišljenjem utvrdi da postoji ekološki rizik, podnositelj zahtjeva mora dostaviti studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu o kojoj se također izrađuje stručno mišljenje te se informira javnost i provodi javna rasprava. Uzimajući sve navedeno u obzir, nadležno Ministarstvo odlučuje o dopuštenju.