Početna

Praćenje stanja prirode

roda

Praćenje stanja prirode

Praćenje stanja očuvanosti (monitoring) prirode tj. vrsta i stanišnih tipova je, u svojoj suštini, prebrojavanje i/ili mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti vrste ili stanišnog tipa koje se ponavlja kroz duži vremenski period. Osim podatka o vrsti i stanišnom tipu obavezno se prikupljaju i podaci o biotičkim ili abiotičkim čimbenicima koji utječu na brojnost i rasprostranjenost vrste ili stanišnog tipa. Izvješće o praćenju stanja očuvanosti sadržava analizu izmjerenih vrijednosti te smjernice i upute za aktivnosti kojima se vrsta ili stanišni tip trebaju ili očuvati ili se njihov status očuvanosti treba poboljšati.

Svaka aktivnost za očuvanje prirode mora uključivati i aktivnosti praćenja stanja vrste i/ili  stanišnog tipa koji se želi očuvati jer je drugačije nemoguće ocijeniti učinkovitost mjera očuvanja te ih  po potrebi prilagoditi ili izmijeniti u svrhu očuvanja. Praćenje stanja može se planirati i provoditi na nacionalnoj razini, ali i na razini područja ekološke mreže ili zaštićenog područja.