Početna

Stručno savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U sklopu projekta predviđeno je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i brojnosti (veličini populacija) morskih kornjača i kitova koji će dopuniti cjelovitu sliku o stanju populacija ovih vrsta. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu otvorenog postupaka javne nabave male vrijednosti pod nazivom „Usluga provedbe istraživanja iz zraka (aerial survey) kitova i morskih kornjača“.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za navedeni postupak te

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 01. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati

da se pridruže savjetovanju koje će se, zbog poštivanja epidemioloških mjera, održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mingor.hr te će im biti poslana poveznica za spajanje.

Dokumentacija se nalazi na sljedećim poveznicama:

Dodatak 1. Plan rada - okvirni sadržaj isporučevine ( z RP 0)

Dodatak 2. Okvirni sadržaj terenskog izvješća (RP2)

Dodatak 3. Okvirni  sadržaj izvješća o (RP3)

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1. Opis predmeta nabave - Tehničke specifikacije

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Tablični pregled iskustva stručnjaka

Prilog 4. Predložak izjave stručnjaka

 

Zapisnik sa sastanka

 

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi - Grupa 3: „Usluga izrade i razvoja programa praćenja za ptice s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U sklopu projekta predviđen je razvoj i provođenje programa praćenja stanja očuvanosti što uključuje izradu dokumenata koji opisuju proces praćenja stanja za pojedine vrste ili staništa unutar biogeografske regije, uključujući metodologiju terenskog prikupljanja i analize podataka za način procjene stanja očuvanosti. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu postupaka javne nabave pod nazivom „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave:

  • Grupa 3: „Usluga izrade i razvoja programa praćenja za ptice s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj

 

poziva zainteresirane gospodarske subjekte

11. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati

 

da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mingor.hr  te će im biti poslana poveznica za spajanje.

 

Zapisnik sa sastanka možete pronaći na poveznici Zapisnik sa sastanka_11102021.pdf