Početna

Kontakt

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb
OIB 58718630207
MBS: 080989270

Tel:
+385 1 4886 840
+385 1 5502 900

Fax:
+385 1 4826 173
+385 1 5502 901

E-pošta: info@haop.hr

Elektronička kontaktna točka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@haop.hr