Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Trgovina

Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) zabranjuje se bez dopuštenja Ministarstva stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta. Odstupanje od zabrane tj. ishođenje dopuštenja je moguće ukoliko se utvrdi da strana vrsta ne predstavlja opasnost za bioraznolikost, zdravlje ljudi i ako ne ugrožava gospodarsku djelatnost.

Nadalje, donesen je Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/17) u čijem prilogu se nalazi popis stranih vrsta za koje postoji veliki interes na tržištu RH i koje trenutno ne predstavljaju ekološki rizik (opasnost) za bioraznolikost Republike Hrvatske (tzv. „bijela lista“) te se mogu stavljati na tržište RH bez dopuštenja Ministarstva.