Početna

Projekt Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj (HRPWD)

 

EU SPOJENOdesni_manja.jpg

Darovnica (Grant Agreement) broj 101023125

 

Naziv projekta:

Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj

Improvement of Data on Plastic Waste in Croatia

Kratki naziv projekta: HRPWD

 

Trajanje projekta: 1.4.2021.-30.9.2022.

Ukupni proračun projekta: 142.978,24 €

Sufinanciranje EU: 128.680,42 €

Cilj projekta je unaprjeđenje podataka i statistike o otpadu od plastike te prikupljanje podataka o odabranim proizvodima od plastike, u svrhu ispunjavanja izvještajnih obveza sukladno trima Direktivama Europskog Parlamenta i Vijeća: Direktivi 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktivi (EU) 2015/720 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29.4.2015. kojom se mijenja Direktiva br. 94/62/EC vezano za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica te Direktive (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš (SUP).

Projektne aktivnosti obuhvatiti će analizu raspoloživih podataka te pripremu metodologije i preporuka za prikupljanje dodatnih potrebnih podataka o proizvodima od plastike i otpadu od plastike, posebno uzimajući u obzir nova pravila i smjernice EU za izračun recikliranja u svrhu praćenja propisanih ciljeva, kao i potrebu za uspostavu novog sustava praćenja provedbe SUP Direktive.

Prikupljanje podataka, osim iz već raspoloživih izvora i baza podataka, provesti će se dodatnim anketiranjem odnosno statističkim istraživanjima. Planiran je razvoj elektroničkih alata za prijavu podataka. Analize prikupljenih podataka i ostali rezultati projekta biti će objavljeni i dostupni javnosti na mrežnoj stranici – putem finalnog tehničkog i metodološkog izvješća, GIS proizvoda za pregled prostornih podataka te putem elektroničke brošure objavljene na mrežnim stranicama.

Projekt provodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Planirana je suradnja s dionicima koji su posjednici podataka o određenim proizvodima od plastike stavljenih na tržište odnosno koji sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom od plastike.

Projekt je odobren temeljem EUROSTAT-ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga te se financira u okviru Programa Europske unije Horizon 2020, Grant Agreement broj 101023125.

Kontakt: statistike.otpada(AT)mingor.hr

 

INFORMACIJA S POČETNOG KICK-OFF SASTANKA

PREZENTACIJA  PROJEKTA I PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (pdf)