Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

RADNI PODACI O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2019.GODINU

(za davatelje javne usluge i općine/gradove)

Poštovani,

u nastavku su (potrebno je kliknuti na plavi tekst):

Skrećemo pažnju da su gore navedeni podaci objavljeni s ciljem provjere podataka te da će konačni podaci o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za svaku JLS za 2019. godinu biti korišteni za potrebe izračuna poticajne naknade propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Molimo vas da provjerite ispravnost podataka za općinu/grad na koju se odnosi vaša nadležnost.

Ukoliko uočite nesukladnost u objavljenim podacima za općinu/grad u vašoj nadležnosti, molimo vas da prijavite istu što je prije moguće na email: statistike.otpada@mzoe.hr, te pokrenete odgovarajući postupak za ispravke podataka (npr. putem nadležnog tijela u županiji ukoliko je potrebno ispraviti podatke u ROO).

Postupak ispravljanja podataka mora biti dovršen najkasnije do 20. srpnja 2020. godine. Nakon navedenog datuma više neće biti moguće intervencije u prijavljene podatke.

Konačna tablica biti će objavljena na ovoj stranici početkom kolovoza.