Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ex. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu), a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici i portali koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. Na temelju prijavljenih podataka u ROO izrađuju se godišnja Izvješća o podacima iz ROO.

1. U bazu ROO prijavljuju se podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom. Obveznici prijavljuju podatke koristeći korisnički račun za pristup aplikaciji ROO. Zakonska osnova je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 03/22).

2. Preglednik ROO  namijenjen je javnoj pretrazi verificiranih podataka baze ROO. Upute za korištenje preglednika Registra onečišćavanja okoliša​ možete pogledati ovdje. 

3. Hrvatski nacionalni portal ROO (2011) izrađen je od strane tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (AZO) te je bio namijenjen javnoj pretrazi dijela podataka baze ROO koji zadovoljavaju odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008) te sadrži podatke od 2011. do 2013. godine. Tijekom projekta 2018. i 2019. godine podaci HNPROO prebačeni su na novi portal, tako da ovaj HNPROO postaje arhivski.

4. Hrvatski nacionalni portal ROO (2014) predstavlja novu verziju Hrvatskog nacionalnog portala ROO (2011) te sadrži podatke od 2014. godine nadalje, a nastao je kao jedan od rezultata Twinning projekta Prijelaznog instrumenta: „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“.
Tijekom 2018. i 2019. unutar projekta unaprjeđenja baze podataka ROO i njenih portala i preglednika, podaci sa starog HNPROO portala prebačeni su unutar ovog portala, tako da ovaj portal sada sadrži podatke od 2011. godine nadalje.

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI