Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ex. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu), a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici i portali koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. Na temelju prijavljenih podataka u ROO izrađuju se godišnja Izvješća o podacima iz ROO.

1. U bazu ROO prijavljuju se podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom. Obveznici prijavljuju podatke koristeći korisnički račun za pristup aplikaciji ROO. Zakonska osnova je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 03/22).

2. Preglednik ROO  namijenjen je javnoj pretrazi verificiranih podataka baze ROO. Upute za korištenje preglednika Registra onečišćavanja okoliša​ možete pogledati ovdje. 

3. Hrvatski nacionalni portal ROO (2011) izrađen je od strane tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (AZO) te je bio namijenjen javnoj pretrazi dijela podataka baze ROO koji zadovoljavaju odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008) te sadrži podatke od 2011. do 2013. godine. Tijekom projekta 2018. i 2019. godine podaci HNPROO prebačeni su na novi portal, tako da ovaj HNPROO postaje arhivski.

4. Hrvatski nacionalni portal ROO (2014) predstavljao je novu verziju Hrvatskog nacionalnog portala ROO (2011) te sadržavao podatke od 2014. godine nadalje, a nastao je kao jedan od rezultata Twinning projekta Prijelaznog instrumenta: „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“.
Tijekom 2018. i 2019. unutar projekta unaprjeđenja baze podataka ROO i njenih portala i preglednika, podaci sa starog HNPROO portala prebačeni su unutar ovog portala, tako da je ovaj portal sadržavao podatke od 2011. godine nadalje.

 

Podaci RH koji se izvješćuju u E-PRTR (E-PRTR obveznici) sustav Europske komisije, nalaze se na Europskom portalu o industrijskim emisijama

Europski portal o industrijskim emisijama sadrži informacije o najvećim industrijskim kompleksima u Europi, ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša, prijenosu otpada kao i detaljnije podatke o unosu energije i emisijama za velike uređaje za loženje u državama članicama EU te u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Srbiji, Švicarskoj i Velikoj Britaniji. Portal pokriva preko 60.000 industrijskih lokacija iz 65 gospodarskih djelatnosti diljem Europe.

Te su djelatnosti unutar sljedećih sektora:
• Energija
• Proizvodnja i obrada metala
• Industrija minerala
• Kemijska industrija
• Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama
• Proizvodnja i obrada papira i drva
• Intenzivno stočarstvo i akvakultura
• Proizvodnja iz sektora hrane i pića
• Ostale aktivnost

Uključena je 91 onečišćujuća tvar. Iste su grupirane u sljedećih sedam skupina:
•    Staklenički plinovi
•    Ostali plinovi
•    Teški metali
•    Pesticidi
•    Klorirane organske tvari
•    Ostale organske tvari
•    Anorganske tvari

Informacije sadržane na Portalu izvještavaju se godišnje u nekoliko izvješća i traže se ne samo prema Uredbi o Europskom registru ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR), već i  prema Direktivi o industrijskim emisijama (IED), putem EU registra o industrijskim lokacijama (EU registar). 
Od lipnja 2021. Europski portal industrijskih emisija zamijenio je europsku web stranicu Registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR). Podaci se mogu istraživati na mreži ili preuzeti u obliku setova podataka u cilju rada u softveru po vlastitom izboru.

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI