Početna

ROO Adresar nadležnih tijela

Popis Upravnih odjela za zaštitu okoliša u županijama i Gradu Zagreb,

 nadležnih za vođenje Registra onečišćavanja okoliša

1.

Zagrebačka županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

Ulica grada Vukovara 72/V 10000 Zagreb

 

Pročelnik/ica

Marija Kuzmić, dipl.ing.građ.

Tel: 01/6311-764

Fax: 01/6311-768

marija.kuzmic@zagrebacka-zupanija.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Ante Mandarić, dipl.iur

Tel: 01/6311-764

Fax: 01/6311-768

a.mandaric@zagrebacka-zupanija.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Tomislav Fratrić

Tel: 01/6311-761

Fax: 01/6311-768

t.fratric@zagrebacka-zupanija.hr

 

Marijana Malenica dipl.ing.biol.

Tel: 01/6311-760

Fax: 01/6311-768

m.malenica@zagrebacka-zupanija.hr

 

Sandra Mirić, dipl. iur.

Tel:01/6009-494

Fax: 01/6311-768

s.miric@zagrebacka-zupanija.hr

2.

Krapinsko - zagorska županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

Magistratska 1, 49000 Krapina

 

Pročelnik/ica

Mr.sc. Stjepan Bručić

Tel: 049/329-132

Fax: 049/329-000

stjepan.brucic@kzz.hr

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1

49000 Krapina

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Ivana Cekol-Prodanović

Tel: 049/329-063

Fax: 049/329-000

roo@kzz.hr

ivana.cekol@kzz.hr

 

Ines Benger

Tel: 049/329-063

ines.benger@kzz.hr 

 

Ivana Golec

Tel: 049/329-098

ivana.golec@kzz.hr 

3.

Sisačko – moslavačka županija

 

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode

 

Rimska 28, 44000 Sisak

 

Pročelnik/ica

Anita Sinjeri Ibrišević, dr.vet.med.

044/550-190

anita.sinjeri-ibrisevic@smz.hr

 

 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Sandra Mahnik, dr.med.vet.

044/500-019

sandra.mahnik@smz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Miljenko Ugarković

044/500-040

Miljenko.ugarkovic@smz.hr

 

Nada Škrinjarić

044/540-022

nada.skrinjaric@smz.hr

4.

Karlovačka županija

 

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

 

Križanićeva 11, 47000 Karlovac

 

Pročelnik/ica

Mag.iur. Marina Jarnjević

047/611-224

marina.jarnjevic@kazup.hr

 

Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Vjeruška Stanišić

047/666-209

vjeruska.stanisic@kazup.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Lovro Kasunić

Tel: 047/666-211

Fax: 047/611-011

lovro.kasunic@kazup.hr

5.

Varaždinska  županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Stanka Vraza 4/7, 42000 Varaždin

 

Pročelnik/ica

Slađana Miočić, d.i.a., pročelnica

Tel: 042/660 320

sladana.miocic@vzz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Elvis Horvat

Tel: 042 660322

elvis.horvat@vzz.hr

roo@vzz.hr

 

Valentina Stančin

Tel: 042/660-323 (322)

valentina.stancin@vzz.hr

6.

Koprivničko - križevačka županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

 

Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica

 

Pročelnik/ica

Damir Petričević, mag.ing.aedif.

Tel: 048/658-129

damir.petricevic@kckzz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Valentina Štefoković, dipl.ing.biol.

Tel: 048/658-147

okolis@kckzz.hr

valentina.stefokovic@kckzz.hr

7.

Bjelovarsko – bilogorska županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

 

A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar

 

Pročelnik/ica

Arijana Andri, mag.nov.,

Službenica koja privremeno obavlja dužnosti pročelnice

Tel: 043/221-915

Fax: 043/244-683

 arijana.andri@bbz.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Mila Škojo

Tel: 043/221-920

mila.skojo@bbz.hr

zastita.okolisa@bbz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Mihaela Hađasija Čauš

Tel: 043/221-920

mihaela.hadjasija@bbz.hr

zastita.okolisa@bbz.hr

8.

Primorsko – goranska županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Riva 10, 51000 Rijeka

 

Pročelnik/ica

izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ..

Tel: 051/351-202

Fax: 051/351-203

koraljka.vahtar-jurkovic@pgz.hr

graditeljstvo@pgz.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Mirna Damjanić dipl.iur.

Tel: 051/351-226

Fax: 051/351-203

mirna.damjanic@pgz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Darko Hlavica

Tel: 051/351-230

Fax: 051/351-203

darko.hlavica@pgz.hr

 

Vjekoslava Hrvatin Bakić

Tel: 051/351-229

Fax: 051/351-203

Vjekoslava.hrvatin@pgz.hr

 

Tihana Bačev, dipl.iur.

tel: 051/351-255,

fax: 051/351-203

tihana.bacev@pgz.hr

 

Ivana Golubovac dipl.ing.agr.

Tel: 051/351-212

fax: 051/351-203

ivana.golubovac@pgz.hr 

 

9.

Ličko –senjska županija

 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

 

Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

 

Pročelnik/ica

p.o. Pročelnice: Ana Milinković Rukavina, dipl.iur

Tel. 053/588-266

Fax: 053/658-066

ana.milinkovic@licko-senjska.hr

 

Odsjek zaštite okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Jadranka Pejnović

053/658-228

jadranka.pejnovic@licko-senjska.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Jadranka Pejnović

053/658-228

jadranka.pejnovic@licko-senjska.hr

10.

Virovitičko – podravska županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

 

Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica

 

Pročelnik/ica

Zorica Hegedušić, dipl. iur.

Tel: 033/638-130

Faks: 033-722-465

zorica.hegedusic@vpz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Maja Jakelić

Tel: 033/638-112

Fax: 033/722-465

maja.jakelic@vpz.hr

 

Melita Ilakovac

Tel: 033/743-177

melita.ilakovac@vpz.hr

11.

Požeško – slavonska županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Županijska 7, 34000 Požega

 

Pročelnik/ica

Nikolina Stanić, mag.geogr.

Tel: 034/290-266

nikolina.nikolas@pszupanija.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

 

Voditeljica odsjeka

Renata Obradović, dipl.oec.

Tel: 034/290-212

renata.obradovic@pszupanija.hr

12.

Brodsko - posavska županija

 

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša

 

Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod

 

Pročelnik/ica

Miroslav Jarić

Tel: 035/443-126

Fax: 035/404-190

komgosp@bpz.hr

mjaric@bpz.hr

 

Odsjek za infrastrukturu, zaštitu okoliša  i obnovu

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

 
 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Jasmina Beljan

Tel: 035/200-622

Fax: 035/404-190

jbeljan@bpz.h

13.

Zadarska županija

 

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

 

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

Pročelnik/ica

Olivio Meštrović

Tel: 023/350-356

Fax: 023/350-355

olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Antonela Zrilić Vulić

Tel: 023/350-388

Fax: 023/350-355

antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

 

Mateja Palunčić

Tel:   023/350-389

Fax: 023/350-355

paluncic@zadarska-zupanija.hr

 

Mara Zelić

Tel:   023/350-388

Fax: 023/350-355

mara.zelic@zadarska-zupanija.hr

14.

Osječko - baranjska županija

 

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

 

Trg Lava Mirskog 4, 31000 Osijek

 

Pročelnik/ica

Ranko Radunović

Tel: 031/221-812

ranko.radunovic@obz.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Ivanka Orkić Krajina

Tel: 031/221-831

ivanka.orkickrajina@obz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Stanislav Milošević

Tel: 031/221-824

stanislav.milosevic@obz.hr

okolis@obz.hr

 

Tomislav Pintarić

Tel: 031/221-825

tomislav.pintaric@obz.hr

okolis@obz.hr

 

Gordana Zelenika

Tel: 031/221-823

gordana.zelenika@obz.hr

okolis@obz.hr

 

Lidija Posavec-Jakobović

lidija.posavec@obz.hr

Tel: 031/221-813

15.

Šibensko - kninska županija

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik

 

Pročelnik/ica

Sanja Slavica Matešić

Tel: 022/460-744

Fax: 022/460-754

sanja.slavica.matesic@skz.hr

okolis.komunalno@skz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Tanja Gusić Dobra

Tel: 022/460-747

Fax: 022/460-754

tanja.gusic.dobra@skz.hr

16.

Vukovarsko - srijemska županija

 

Služba za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

Županijska 9, 32000 Vukovar

 

Pročelnik/ica

Pročelnik: Hrvoje Čuljak, dipl.ing. građ

Tel: 032 / 492-033,

Fax. 032-492 090

hrvoje.culjak@vusz.hr

 

Zamjenica pročelnika:

Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Tel: 032-492-025

Fax. 032-492 090

natasa.radojcic@vusz.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

 
 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Ančica Vodanović

Tel: 032/492-027

Fax: 032/492-090

ancica.vodanovic@vusz.hr

 

Megi Nujić

Tel: 032/492-030

megi.nujic@vusz.hr

17.

Splitsko – dalmatinska  županija

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije

 

Domovinskog rata 2 (sjedište: Bihaćka 1), 21000 Split

 

Pročelnik/ica

Marija Vuković

Tel: 021/400-120

Fax:021/490-941

marija.vukovic@dalmacija.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Mladen Perišić

Tel: 021 400 115

Fax: 021/490-941

mladen.perisic@dalmacija.hr

 

Zlata Lovrić Caparin

Tel: 021/400-121

Fax: 021/490-941

zlata.caparin@dalmacija.hr

 

Tea Gluhak Cvitković

Tel: 021/400-124

Fax: 021/490-941

tea.gluhak@dalmacija.hr

 

Sanja Eterović

Tel: 021/400-123

Fax: 021/490-941

sanja.eterovic@dalmacija.hr

18.

Istarska županija

 

Upravni odjel za održivi razvoj

 

Flanatička ulica 29, 52100 Pula

 

Pročelnik/ica

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika

dr.sc. Mirko Radolović

Tel: 052/352-197

Fax: 052/352-191

mirko.radolovic@istra-istria.hr

 

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

 

Voditelj/ica odjela/odsjeka

Bruno Kostelić

Tel: 052/352-194

Fax: 052/352-191

bruno.kostelic@istra-istria.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Kristina Fedel

Tel: 052/352-182

Fax: 052/352-191

kristina.fedel@istra-istria.hr

 

Andrej Mandić

Tel: 052/352-195

Fax: 052/352-191

andrej.mandic@istra-istria.hr

 

19.

Dubrovačko -neretvanska županija

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove

 

Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

 

Pročelnik/ica

Miho Baće, dipl.iur.

Tel: 020/351-480,

Fax: 020/321-058

miho.bace@dnz.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Dijana Tomašević-Rakić, dipl.ing.biol.

Tel: 020/414-448

Fax: 020/311-659

dijana.tomasevic-rakic@dubrovnik-neretva.hr

 

Iva Slade

Tel: 020/414-668

 Fax: 020/311-659

Iva.slade@dnz.hr

20.

Međimurska županija

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec

 

Pročelnik/ica

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode

dr.sc. Sandra Golubić

Tel.: 040/374 081

Fax.: 040/374 086

sandra.golubic@medjimurska-zupanija.hr

okolis@medjimurska-zupanija.hr

 

Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Ovlaštenik
Oikon d.o.o.
Trg senjskih uskoka 1-2
10 000 Zagreb

okolis@medjimurska-zupanija.hr

Božica Šorgić
Tel.:01/5507-186
Fax.: 01/5507-101
bsorgic@oikon.hr

 

Lea Petohleb
Tel: 01/5507-100
Fax: 01/5507-101
lpetohleb@oikon.hr

 

Morana Belamarić Šaravanja

Tel: 01/5507-100

Fax: 01/5507-101

mbsaravanja@oikon.hr

21.

Grad Zagreb

 

Sektor za ekološku održivost Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

 

Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

 

Pročelnik/ica

Pročelnica gradskog ureda

Tatjana Operta, dipl.iur,

Tel: 01/6101-194, 01/6101-195,

Fax: 01/6101-499,

tatjana.operta@zagreb.hr

 

 

Odjel za programsku potporu, okolišno održivi razvoj i kakvoću življenja

 

Voditeljica

Tanja Polančec, dipl.iur.

Tel: 01/6585-977

Fax: 01/6558-819

tanja.polancec@zagreb.hr

 Djelatnik/ica zadužen/a za poslove ROO ili ovlaštena pravna osoba

Mr.sc. Ankica Pojatina

Tel: 01/6585-839

Fax: 01/6585-819

ankica.pojatina@zagreb.hr

 

Dragica Tolj

Tel: 01/6585-838

Fax: 01/6585-819

dragica.tolj@zagreb.hr

 

Josipa Karača

Tel: 01/6585-907

Fax: 01/6585-819

josipa.karaca@zagreb.hr