Početna

Video upute ROO

U nastavku se nalaze video upute za izabrane teme kao pomoć obveznicima prijave podataka u bazu Registra onečišćavanja okoliša, kao i video upute za korisnike javnog Preglednika registra onečišćavanja okoliša. 

Video upute za obveznike prijave podataka u bazu ROO

Video upute za otvaranje novog korisničkog računa za novu organizacijsku jedinicu
Video upute za ispunjavanje PI-Z obrasca 
Video upute za obveznike prijave podataka o otpadnim vodama
 

Video upute za korisnike javnog Preglednika registra onečišćavanja okoliša

Video upute za pregled podataka o obveznicima prijave u bazu ROO prema OIB-u operatera
Video upute za pregled podataka o Nastanku otpada
Video upute za pregled podataka o Sakupljanju komunalnog otpada

Video upute za pregled podataka o obrađenom otpadu po ključnom broju (za izvještajne godine 2008. do 2016.)