Početna

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Broj sustava: 70
IDImeNadležna institucijaURL
P10/01ISZO Metabaza - Interni sustavHAOPprikaz
P10/02Sustav za upravljanje matičnim podacima - Interni sustavHAOPprikaz
P10/03Sustav za centralni pristup obveznika te upravljanje pravima i obvezama korisnika ISZOHAOPprikaz
P10/03_1Administracija sustava za središnju prijavu i pristup korisnika ISZOHAOPprikaz
P10/05ENVI portal okolišaHAOPprikaz
P10/05_1ENVI atlas okolišaHAOPprikaz
P10/05_2ENVI katalog metapodatakaHAOPprikaz
P11/01Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištimaHAOPprikaz
P11/07Kvaliteta zraka u Republici HrvatskojHAOPprikaz
P11/08Emisije iz nepokretnih izvoraHAOPprikaz
P11/09Registar Unije - hrvatski dioHAOPprikaz
P11/12Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zrakaHAOPprikaz
P11/14Registar proračuna emisija za određene onečišćujuće tvari - Interni sustav ZavodaHAOPprikaz
P11/20Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1HAOPprikaz
P11/21Baza nepokretnih uređaja i opreme koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova (PNOS)HAOPprikaz

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je za uspostavu, vođenje i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).


Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke.

 

Sukladno Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša, pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja za koja se uspostavlja informacijski sustav kao dio cjelovitoga Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.