Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Godina izrade
2009
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Postoji mogućnost registracije korisnika na tri različite korisničke razine ‒ dvije od strane Zavod (administrator baze i osoba odgovorna za ažuriranje baze) i jedna od strane Inspekcije zaštite okoliša.
Sadržaj

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
Podaci
Popis pravnih osoba kojima je izdana dozvola/suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka.
Ciljani korisnici
Pravne osobe koje se bave djelatnošću praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, Inspekcija zaštite okoliša, svi gospodarski subjekti koji su zakonski obvezni u okviru svoje djelatnosti pratiti kvalitetu zraka i emisije u zrak, ostali (npr. institucije, građani, javnost i dr.).
Kontakt osoba