Početna

ENVI katalog metapodataka

Godina izrade
2015
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije.
Sadržaj

ENVI katalog metapodataka sadrži „meta“ informacije o sustavima koji su dostupni i prezentirani u ENVI atlasu okoliša, te ih na standardiziran način uvjetovan INSPIRE direktivnom strukturira i prezentira zainteresiranim dionicima.

Pravna osnova
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
Podaci
Standardizirani metapodaci o sažetku izvora, porijeklu podataka, prostornom obuhvatu, ključnim riječima, usklađenosti i zakonskoj osnovi, kontakt podacima, jedinstvenim oznakama izvora podataka, te poveznicama na podatke i servise.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba