Početna

IS kopnene vode i more

Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura

Godina izrade
2007
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Služi samo za pohranu i pregled povijesnih podataka, ali se ne koristi za nove podatke.
Sadržaj

Baza podataka o kakvoći prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije i o ribolovnoj regulaciji.

Pravna osnova
Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14)
Podaci
Podaci o pokazateljima: trofički indeks (za razdoblje 2003. ‒ 2006.), stanje eutrofikacije i o ribolovnoj regulaciji.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba