Početna

IS kopnene vode i more

Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - GIS preglednik

U sklopu svojih aktivnosti AZO je prikupio podatke vezane uz kakvoću mora od nadležnih institucija te je prikupljene podatke objedinio u GIS pregledniku - Kakvoći prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura.
 
Izvor ovih podataka su: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Institut Ruđer Bošković – Centar za istraživanje mora iz Rovinja.
 
GIS preglednik – Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura sadrži podatke o slijedećim pokazateljima:
trofički indeks (za razdoblje 2003.-2006.)
stanje eutrofikacije (za razdoblje 1998.-2006.)
koncentracija klorofila a (za razdoblje 1998.-2006.)
cvjetanje opasnih algi (za 2003. godinu)
 
GIS preglednik će se nadopunjavati pristizanjem novih podataka od strane izvora.
Više informacija o pojedinom setu podataka i stručno tumačenje nalazi se u Bazi podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva .
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura javno je dostupna u obliku GIS preglednika, koji omogućava korištenje uobičajenih GIS alata (kao što su uvećanje/smanjenje mjerila karte, pomicanje po karti, identifikacija sadržaja aktivne teme, pronalaženje željenih podataka postavljanjem korisničkih upita).
 
 
ULAZ U BAZU