Početna

OBAVIJESTI - OTPAD

OBAVIJESTI:

 • Dostupni su rezultati projekta "Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj", na stranici projekta ovdje

 • Objavljen je Pregled laboratorija koji obavljaju analize svojstava otpada za 2022. godinu (rubrika Izvješća)

 • Objavljen je Pregled rada Portala sprječavanja nastanka otpada i Aplikacije za jedinice lokalne samouprave u 2021. godini (rubrika Izvješća)

 • OBAVIJEST - Uputa o načinu dostave podataka o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti u 2022. godini...klikni ovdje

 • OBAVIJEST - Uputa o načinu i formatu dostave podataka o provedenim akcijama prikupljanja otpada za 2022. godinu...klikni ovdje

 • OBAVIJEST - Uputa za prijavu podataka o odlagalištima i odlaganju za 2022. godinu ....klikni ovdje

 • OBAVIJEST - Uputa o načinu i formatu dostave podataka o prekograničnom prometu otpada za 2022. godinu....klikni ovdje

 • Objavljen je Obrazac izvješća o materijalu od uklanjanja za 2022. godinu (excel) - prema obvezi iz Točke 10. Odluke o donošenju programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN, br. 88/22)  (rubrika Obrasci)
 • Objavljeno je izvješće  o gospodarenju otpadnom ambalažom u 2021. godini (rubrika Izvješća)

 • Objavljeno je izvješće  o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom u 2021. godini   (rubrika Izvješća)

 • Objavljen je Pregled podataka o provedenim akcijama prikupljanja otpada u RH u 2021. godini (rubrika Izvješća)

 • Objavljen je Pregled podataka o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima za 2021. godinu (rubrika Izvješća)

 • Objavljeno je Izvješće o gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama za 2021. godinu (rubrika Izvješća)

 • Objavljeno je Izvješće o prekograničnom prometu otpadom za 2021. godinu (rubrika Izvješća)

 • Objavljeno je Izvješće o gospodarenju građevnim otpadom za 2021. godinu (rubrika Izvješća)

 • Objavljena je ažurirana tablica sa cjenicima davatelja usluge i suglasnostima izvršnih tijela JLS (rubrika Izvješća)

 • Objavljeno je Izvješće prema Baselskoj konvenciji (opasni otpad) za 2021. godinu (rubrika Izvješća)

 • Dostava podataka o procijenjenim količinama odloženog komunalnog otpada za 2022. godinu (vidi Excel)

 • Objavljena su godišnja izvješća za posebne kategorije otpada: medicinski, otpad koji sadrži PCB, otpadna ulja, mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se koristi u poljoprirvredi (pročitajte u rubrici Izvješća / Posebne kategorije otpada)

 • Objavljeno je godišnje izvješće o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, pročitajte u rubrici Izvješća / Opće teme

 • Objavljen je novi Pregled podataka iz sustava Evidencija lokacija odbačenog otpada, ovdje

 • Objavljen je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)

 • Objavljeno je Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu

 • Objavljeni su privremeni podaci o gospodarenju građevnim otpadom u 2021. godini

 • Objavljeni su privremeni podaci o komunalnom otpadu sakupljenom u okviru javne usluge po jedinicama lokalne samouprave u 2021. godini
 • PRIVREMENI PODACI O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2018. GODINU (za davatelje javne usluge i općine/gradove) - za uvid i provjeru podataka kliknite OVDJE.

 • UKINUTA je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada (obrazac PGO PO) sukladno izmjenama Zakona, NN14/19

 • Informacija o pripajanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

 

Obrasci za dostavu podataka dostupni su OVDJE.

Za popunjavanje obrazaca na raspolaganju su upute, priručnici i ostale informacije za obveznike