Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Izvješća

Koristeći podatke koji su prikupljeni sukladno obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, Agencija priprema i objavljuje godišnja izvješća i preglede podataka o odabranim temama.

O izvješćivanju prema propisima EU iz područja gospodarenja otpadom pročitajte ovdje.

 

Izvješća iz područja gospodarenja otpadom

Opće teme

  • Pregled podataka o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada: 2016., 2015.
  • Statistike otpada  (prema Uredbi (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2022. o statističkim podacima o otpadu )    

Izvjesce_dozvole_2017.jpg     OTP_I_slika_prekogranicni.jpg

Obveze općina i gradova, planovi gospodarenja otpadom

  • Podaci o planovima gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave - lipanj 2018.
  • Pregled podataka o planovima i izvješćima o provedbi planova gospodarenja otpadom (planovi jedinica lokalne samouprave/ planovi proizvođača otpada): 2016. (PGO-PO) , 2015. (JLS) , 2014. i 2015.  (PGO-PO)., 2013. (PGO-PO)., 2013 (do travnja)., 2012.2011.
  • Rezultati provedenog istraživanja putem upitnika o statusu realizacije obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) - rujan 2016.
  • Pregled izvršenja obveza jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada – svibanj 2015.

 

Posebne kategorije otpada

Izvjesce_tekstil_2016.jpg      OTP_Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda_2017..pdf - Ad.png     otp_slika_PKO2016_0.jpg

 

Ostale teme

OTP_slika_povjerenici.jpg