Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Izvješća

Koristeći podatke koji su prikupljeni sukladno obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, Agencija priprema i objavljuje godišnja izvješća i preglede podataka o odabranim temama.

O izvješćivanju prema propisima EU iz područja gospodarenja otpadom pročitajte ovdje.

NOVO! - objavljeno je novo Izvješće o komunalnom otpadu za 2017. godinu   

NOVO!  - GIS PREGLEDNIK "GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM U 2017. GODINI"

NOVO!  - KONAČNI PODACI ZA KOMUNALNI OTPAD 2017.

 

 

Izvješća iz područja gospodarenja otpadom

Opće teme

  • Pregled podataka o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada: 2016., 2015.
  • Statistike otpada  (prema Uredbi (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2022. o statističkim podacima o otpadu )    

     OTP_slika_regdoz_2018.jpg

Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje

OTP_slika_kom20172.jpg   OTP_slika_odlaganje.jpg

Obveze općina i gradova, planovi gospodarenja otpadom

        OTP_slikaPGOJLS.jpg   PGO-PO

 

Posebne kategorije otpada

     OTP_slikaPcb2018.jpg OTP_slikamed2017.jpgOTP_Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda_2017..pdf - Ad.png     

 

Ostale teme

OTP_slika_povjerenici.jpg   Akcije prikupljanja