Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Izvješća

Koristeći podatke koji su prikupljeni sukladno obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, pripremljena su i objavljena godišnja izvješća i pregledi podataka o odabranim temama - pregledajte ih prema izborniku niže na ovoj stranici. O izvješćivanju prema propisima EU iz područja gospodarenja otpadom pročitajte ovdje. Prostorne podatke za područje gospodarenja otpadom pregledajte ovdje.

novo!   PRIVREMENI PODACI O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2018. GODINU (za davatelje javne usluge i općine/gradove) - za uvid i provjeru podataka kliknite OVDJE.

 

Izvješća iz područja gospodarenja otpadom

Opće teme

  • Pregled podataka o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada: 2017.2016., 2015.
  • Statistike otpada  (prema Uredbi (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2022. o statističkim podacima o otpadu )    

OTP_Pregled podataka o ukidanju statusa otpada i nuspoizvodima_2017.     OTP_slika_regdoz_2018.jpg   OTP_prekogranicni_jpg.jpg

Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje

 slika odl2018.jpg             OTP_slika_kom20172.jpg  

Obveze općina i gradova, planovi gospodarenja otpadom

        OTP_PGO jls2018.jpg   PGO-PO

 

Posebne kategorije otpada

      OTP_Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda_2018. OTP_slika_ulja.jpg OTP_Izvješće o gospodarenju otpadnom ambalažom_2017.        

 

Ostale teme

       OTP_povjerenici.jpg