Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Izvješća

Koristeći podatke koji su prikupljeni sukladno obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, pripremljena su i objavljena godišnja izvješća i pregledi podataka o odabranim temama - pregledajte ih prema izborniku niže na ovoj stranici. O izvješćivanju prema propisima EU iz područja gospodarenja otpadom pročitajte ovdje. Prostorne podatke za područje gospodarenja otpadom pregledajte ovdje.

 

Izvješća iz područja gospodarenja otpadom

Opće teme

  • Pregled podataka o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada: 2018.2017.2016., 2015.
  • Statistike otpada  (prema Uredbi (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2022. o statističkim podacima o otpadu )
     
  • Godišnji pregled rada Portala sprječavanja nastanka otpada (2019.)

               OTP_Slika_prekogr2018.jpg  OTP_slika_Regdoz2019.jpg 

Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje

OTP_izvj_komunalni2018.jpg            slika odl2018.jpg      

Obveze općina i gradova, planovi gospodarenja otpadom

        OTP_PGO jls2018.jpg   PGO-PO

 

Posebne kategorije otpada

OTP_slikaIZVj bater.jpg   OTP_slikaIZVj vozila.jpg   OTP_gradj2018foto.jpg              

 

Ostale teme

       OTP_povjerenici.jpg   OTP_slika akcije.jpg