Početna

Improve River LIFE - Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti

house-solid.svg                 PROJEKT                       AKTIVNOSTI                   REZULTATI         united-kingdom.png


REZULTATI

Rezultati

Očekivani rezultati:

  • uklanjanje najmanje tri pregrade na rijeci Vrljici i ponovna uspostava povezanosti na najmanje 7,5 km toka
  • uklanjanje najmanje tri pregrade na rijeci Jadro i ponovna uspostava povezanosti na najmanje 2 km toka
  • obnovljen i održavan obalni pojas riparijske vegetacije autohtonim vrstama (duž 5300 m rijeke Vrljike te duž 800 m rijeke Jadro)
  • smanjenje površine koju zauzimaju strane vrste riba na riječnom potezu od 9 km: uklanjanje i kontrola kalifornijske pastrve (Oncorynchus mykiss) u rijeci Jadro, a u rijeci Vrljici uklanjanje i kontrola babuške (Carassius gibelio) i štuke (Esox lucius) te drugih zabilježenih invazivnih stranih vrsta (sunčanica Lepomis gibbosus, šaran Cyprinus carpio)
  • povećanje efektivne veličine populacije ciljne vrste mekousne, s 1500 jedinki na 2000 u rijeci Jadro te sa 600 jedinki na 2000 u rijeci Vrljici, kako bi obje populacije dosegle kapacitet staništa
  • izradit će se priručnik za poljoprivrednike koji će sadržavati materijale za obuku, praktične primjere za pomak prema održivosti, informacije o procesima certificiranja i njihovim glavnim dionicima, mogućnostima financiranja i marketinga
  • izradit će se nacionalna baza umjetnih vodenih pregrada i lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama te smjernice za provedbu mjera uklanjanja ili prilagodbe

Publikacije

Sve publikacije će nakon izrade biti javno dostupne.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.