Početna

IS kopnene vode i more

Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj

Godina izrade
2007
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Služi samo za pohranu i pregled povijesnih podataka, ali se ne koristi za nove podatke.
Sadržaj

Baza daje pregled godišnjih ocjena kakvoće mora za kupanje na morskim plažama.

Pravna osnova
Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)
Podaci
Sadrži podatke o godišnjim ocjenama kakvoće mora za kupanje na plažama za razdoblje 2002. – 2008.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba