Početna

IS kopnene vode i more

Kakvoća mora na morskim plažama - GIS preglednik

U Republici Hrvatskoj sustavno praćenje kakvoće vode za kupanje na morskim plažama započelo je 1989. godine.
Prikupljanje podataka o kakvoći mora na morskim plažama za cijelu obalu vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjel za zaštitu mora i priobalja.
Ocjenjivanje kakvoće mora provodi se u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)   koja je donesena temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) .
Poslove praćenja kakvoće mora za kupanje obavlja pravna osoba, najčešće zavodi za javno zdravstvo jadranskih županija, kojima taj posao povjerava županijska skupština.
Podaci prikazani u GIS pregledniku su godišnje ocjene kakvoće mora na morskim plažama od 2002. do 2008. godine. Detaljnije informacije o izvršenim mjerenjima nalaze se na stanicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  i zavoda za javno zdravstvo jadranskih županija ( Istarske , Zadarske , Primorsko-goranske , Dubrovačko-neretvanske , Šibensko-kninske , Splitsko-dalmatinske).
Kakvoća mora na morskim plažama javno je dostupna u obliku GIS preglednika, koji omogućava korištenje uobičajenih GIS alata (kao što su uvećanje/smanjenje mjerila karte, pomicanje po karti, identifikacija sadržaja aktivne teme, pronalaženje željenih podataka postavljanjem korisničkih upita).

ULAZ U BAZU