Početna
Novosti
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi za uslugu rušenja drveća na poluotoku Pelješcu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070, sufinanciran sredstvima Programa LIFE, instrumenta Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime.

U sklopu projekta, između ostalih aktivnosti, predviđeno je uklanjanje stabala pajasena na poluotoku Pelješcu. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu otvorenog postupaka javne nabave male vrijednosti pod nazivom „Rušenje drveća na poluotoku Pelješcu u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj“.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za navedeni postupak te

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 13. rujna 2022. godine (utorak) u 10:00 sati

da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mingor.hr  te će im biti poslana poveznica za spajanje.

Dokumentacija se nalazi na sljedećim poveznicama:

Dokumentacija o nabavi

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Izvješće o kartiranju s kubicima

Prilog x_Lokacije detaljno

Zapisnik sa savjetovanja