Početna

Godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske

Sukladno hrvatskim propisima, Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike izrađuje godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske koje sadrži podatke o kategorijama kvalitete zraka oko mjernih postaja Državne mreže i lokalnih mreža za trajno praćenje kvalitete zraka. Izvješće sadrži i podatke o mrežama i postajama, sumarni prikaz koncentracija onečišćenja u zraku oko mjerne postaje, učestalost pojavljivanja visokih koncentracija onečišćenja, datume pojavljivanja koncentracija većih od graničnih vrijednosti (GV) i dugoročnog cilja za ozon, te tolerantne vrijednosti (TV) i ciljne vrijednosti za ozon.

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2022. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2021. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2020. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2019. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2018. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2017. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2016. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2015. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2014. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2013. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2012. godini

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH u 2011. godini

Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2010. godini

Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2009. godini

Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2008. godini

Godišnji izvještaj o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2007. godini

Godišnji izvještaj o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2006. godini

Godišnji izvještaj o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2005. godini

Izvješće o kakvoći zraka 1991.-2004.

 

Izvješća s postaja državne mreže

Studije ekvivalencije