Početna

IS zdravlja i sigurnosti

IS zdravlja i sigurnosti

Web portal za pristup informacijskom sustavu strateških karata buke i akcijskih planova

Web portal za pristup informacijskom sustavu strateških karata buke i akcijskih planova
Godina izrade
2016
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku CMS portala.
Sadržaj

Podaci o područjima prikazanim u GIS pregledniku buka.azo.hr te poveznice na mrežne stranice Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zdravstva i drugih relevantnih institucija.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Prikupljeni s web stranica područja prikazanih u pregledniku.

Ciljani korisnici
Ministarstvo zdravstva,Ministarstv gospodarsva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Zavodi za prostorno uređenje, Uredi za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, gospodarstvenici, nevladine udruge i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba