Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

RPOT/OPVN
Godina izrade
2009
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Većina podataka dostupna je javnosti na navedenim linkovima u dijelu prikaza podataka za javnost. U slučaju tražene tajnosti pojedinih podataka od strane vlasnika podataka (operatera i područja postrojenja) i odobrenja iste (od strane nadležnih tijela), podaci nisu vidljivi javnosti.
Sadržaj

U bazi se nalaze podaci o operaterima i njihovim područjima postrojenja u Republici Hrvatskoj: podaci o razredu operatera tj. područja postrojenja (prema Prilogu II.A odnosno II.B); podaci o vrsti i količini opasnih tvari (prema Prilogu I.A odnosno I.B Uredbe), načinu njihova skladištenja i sl.; Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju područja postrojenja, izradi Izvješća o sigurnosti, planova i drugih dokumenata u skladu
sa zakonodavstvom (Uredbom i propisima iz područja zaštite i spašavanja); politici sprječavanja velikih nesreća i sistemu upravljanja sigurnosti kao što su vjerojatnost izbijanja velike nesreće i domino efekta, zona ugroženosti, eventualni broj žrtava i sl.; eventualnoj tajnosti podataka; vrsti velike nesreće / iznenadnog događaja / izbjegnute nesreće i dr.

Pravna osnova
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17), Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14)
Podaci
Podaci koji se nalaze unutar baze prikupljeni su na osnovu „on-line prijava“ od strane obveznika dostave podataka, prema prilogu II.A ili II.B („Seveso postrojenja“).
Ciljani korisnici
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja- Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, inspekcijske službe, ostale državne ustanove i institucije, korisnici i šira javnost.
Kontakt osoba
Marijana Zanoški Hren (RPOT) i Andrina Crnjak Thavenet (OPVN)
Pošaljite upit