Početna

Oštećenost šumskih ekosustava RH s opisom biljnih zajednica od 1997. do 2004. godine

Godina izrade
2007
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Služi samo za pohranu i pregled povijesnih podataka, ali se ne koristi za nove podatke.
Sadržaj

Baza obuhvaća rezultate procjene oštećenosti šumskih ekosustava (defolijacija, diskoloracija i mortalitet stabala) preko trajnih bioindikacijskih ploha ICP Level I. u mreži 16x16 km distribuiranih diljem zemlje. U bazi se nalaze identifikacijske kartice svih trajnih ploha (cca. 100 ploha) na kojima se provodi monitoring sa sljedećim parametrima: koordinate, lokalitet, dostupnost vode, tip tla, tip geološke podloge, nadmorska visina, inklinacija, ekspozicija, starost i struktura sastojine, dominantne biljne vrste, zastupljene biljne zajednice te tip klime. Sastavni dio baze je opis biljnih zajednica koje se nalaze na trajnim pokusnim plohama, njih 60-ak te GIS preglednik, foto priručnik i metodologija procjene oštećenosti šumskih ekosustava.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Podaci u bazi prikupljeni su od Šumarskog fakulteta i Hrvatskog šumarskog instituta. Podaci u bazi se odnose na razdoblje od 1997. do 2004. godine.
Ciljani korisnici
Stručna i šira javnost.