Početna

Oštećenost šumskih ekosustava RH s opisom biljnih zajednica od 1997. do 2004. godine

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula je prikupljanje podataka i izradu baze podataka oštećenosti šuma koje se provodi na trajnim pokusnim plohama kvadratne mreže 16x16 km distribuiranim diljem zemlje. Program motrenja oštećenosti šuma u Hrvatskoj se provodi od 1987. godine prema međunarodnom  ICP protokolu (International co- operative programme) koji je dio LRTAP konvencije ( Long Range Tranboundary Air Pollution )  Konvencije o prekograničnom onečišćenju zraka. Program motrenja provode Šumarski fakultet i Šumarski institut iz Jastrebarskog. 
 
Baza podataka sadržava cijeli niz podataka: identifikacijske kartice svih trajnih ploha (cca 100 ploha) na kojima se provodi monitorng sa slijedećim parametrima: koordinate, lokalitet, dostupnost vode, tip tla, tip geološke podloge, nadmorsku visinu, inklinaciju, ekspoziciju, starost i struktura sastojine, dominantne biljne vrste, zastupljene biljne zajednice te tip klime.
 
Dio baze također će biti rezultati mjerenja oštećenosti šuma u obliku indeksa: defolijacije, diskoloracije i mortaliteta stabala.
 
Sastavni dio baze podataka je Opis biljnih zajednica koje se nalaze na trajnim pokusnim plohama. Opis zajednica sadržavati će strukturi i glavne karakteristike svake zajednice te glavne i razlikovne vrste koje definiraju određenu zajednicu. Budući da su biljne zajednice rezultat stanišnih te ostalih klimatskih, geološko-pedoloških i ostalih uvjeta ova baza podataka doprinijeti će boljem poznavanju ekoloških prilika u Republici Hrvatskoj.
 
Podaci se odnose na razdoblje od 1997. do 2004. godine.