Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Odlagališta – obrazac OOO

Odlagališta – obrazac OOO
Godina izrade
2014
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je ograničen na operatere odlagališta i na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.
Sadržaj

Baza je sastavni dio Centralnog sustava upravljanja informacijama o odlagalištima, a sadrži podatke propisane putem Obrasca o odlagalištima i odlaganju otpada – OOO. Osim općih podataka o operateru i odlagalištu, sadrži podatke o vrsti odlagališta, kapacitetu, statusu operativnosti, sanacije i tehničke opremljenosti i podatke o odloženim količinama biorazgradivoga otpada tijekom polugodišnjega izvještajnoga razdoblja.

Pravna osnova
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17), Direktiva Vijeća 1999/31/EC od 26. travnja 1999. o odlaganju otpada
Podaci
Podatke unose operateri aktivnih odlagališta na polugodišnjoj osnovi.
Ciljani korisnici
Operateri odlagališta, nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.
Metapodaci
Kontakt osoba