Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - CSUIO

Baza podataka o odlagalištima namijenjena je isključivo nadležnim tijelima i institucijama za praćenje odlagališta i odlaganja otpada, a podatci se koriste za izradu međunarodnih i nacionalnih izvješća o stanju odlagališta i odlaganju otpada.
Baza sadrži podatke o odlagalištima koji se prikupljaju u Agenciji za zaštitu okoliša i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U bazi su pojedine lokacije odlagališta otpada opisane podatcima kao što su npr. opći podatci, podatci o opremljenosti odlagališta, podatci o odloženim količinama otpada, podatci o sanaciji i dokumentaciji odlagališta i sl.

ULAZ U BAZU
http://csuio.azo.hr

 

Odlagališta  - obrazac OOO

Aplikacija Odlagališta  - obrazac OOO je sastavni dio Centralnog sustava upravljanja informacijama o odlagalištima, a namijenjena je isključivo operaterima aktivnih odlagališta za unos podataka o odlagalištima prema „Obrascu o odlagalištima i odlaganju otpada - OOO“ sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
UNOS PODATAKA PREKO OBRASCA OOO