Početna

IS zdravlja i sigurnosti

IS zdravlja i sigurnosti

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
Godina izrade
2016
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika.
Sadržaj

Sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 20/03) izrađene su karte buke gradova Bjelovar, Kutina, Pula , Sisak i Velika Gorica. Temeljem obveze iz Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21) izrađene su strateške karte buke prema dostupnim podacima za 2.  I 3. krug izvještavanja prema Europskoj komisiji, te akcijski planovi za gradove - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, prometnice – AC Rijeka-Zagreb (ARZ), AC Zagreb-Macelj(AZM), Hrvatske autoceste (HAC), Hrvatske ceste (HC), županijske ceste istre, PGŽ, SDŽ, Hrvatske željeznice (HŽ) Bina-Istra.  Subjekti koji nisu obveznici, a koji su izradili strateške karte buke te ustupili podatke HAOP-u je Zračna luka Dubrovnik (2014.).

Pravna osnova
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Podaci
Podatke je dostavilo Ministarstvo zdravstva.
Ciljani korisnici
Ministarstvo zdravstva, Ministarstva gospodarsva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Zavodi za prostorno uređenje, Uredi za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, gospodarstvenici, nevladine udruge i šira javnost.
Kontakt osoba