Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima

Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
Godina izrade
2014
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i putem WMS/WFS GIS web servisa. Pristup je ograničen na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.
Sadržaj

Baza sadrži: opće podatke (npr. naziv odlagališta, županija, kategorija odlagališta, podaci o operateru i sl.); podatke o opremljenosti odlagališta (npr. ima li odlagalište sustav odvodnje, otplinjavanja, sortirnicu i sl.); podatke o odloženim količinama otpada (npr. odloženo u kalendarskoj godini, ukupno odloženo, kapacitet i sl.); podatke o sanaciji i dokumentaciji odlagališta (npr. dozvola za odlaganje, status sanacije, troškovi sanacije i sl.).

Pravna osnova
Za praćenje ostvarivanja ciljeva propisanih Direktivom Vijeća 1999/31/EC od 26. travnja 1999. o odlaganju otpada i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Podaci
Podaci u bazi kontinuirano se prikupljaju u Zavodu za zaštitu okoliša i prirode i u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od operatera odlagališta te nadležnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Ciljani korisnici
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja- Zavod za zaštitu okoliša i prirode, inspekcijske službe te ostala nadležna tijela i institucije.
Kontakt osoba