Početna
Novosti
Novosti

Uspješno održan sastanak direktora mreže Europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) u Zagrebu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu bila je domaćin sastanaka direktora mreže Europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) održan u periodu od 30. rujna do 2. listopada u Zagrebu. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 17 zavoda i agencija za zaštitu prirode iz 15 europskih država.

Značajan doprinos sastanku pružili su predstavnici Europske agencije za okoliš, IUCN-a, IPBES-a i DG Environment-a. Tema sastanka bila je post 2020 razdoblje, odnosno na koji način odrediti ciljeve budućeg Globalnog strateškog plana Konvencije o bioraznolikosti. Radi se o dokumentu iznimnog značaja budući da će se njime odrediti smjer globalne politike očuvanja prirode i korištenja njenih resursa za desetogodišnji period od 2020. do 2030. godine.

Zaključeno je da će ENCA Europskoj komisiji prezentirati zajednički stručni okvir koji smatra osnovom unutar kojeg bi se trebali definirati budući post 2020 ciljevi i aktivnosti.

Tajništvo ENCA-e nakon više godina seli iz Velike Britanije u Austriju i vodit će ga austrijska agencija za okoliš (UBA - Umweltbundesamt, the Environment Agency Austria).