Početna
Novosti
Novosti

Uključi se u Bioblitz o invazivnim stranim vrstama na razini Europe od 20. - 22. 5. 2022.!

Pozivamo te da se uključiš u trodnevni događaj na razini Europe fokusiran na invazivne strane vrste – Bioblitz! Cilj ovog događaja Bioblitz je prikupiti što veći broj opažanja invazivnih stranih vrsta, a sudjelovanjem u njemu naučit ćeš više o bioraznolikosti, bolje ćeš razumjeti opasnost koju predstavljaju invazivne strane vrste, ali i važnost njihovog praćenja i ranog otkrivanja u prirodi.

Invazivne strane vrste su sveprisutne, a da toga uglavnom nismo niti svjesni. Možemo ih pronaći u urbanim sredinama, ali i u prirodnim staništima i zaštićenim područjima. Ako si u gradu, promotri vrt, park ili neku drugu zelenu površinu u svojoj blizini – lako bi mogao/la uočiti neku invazivnu stranu vrstu poput pajasena, petolisne lozike, krasolike ili američkog kermesa. Na travnjacima su prisutne krasolika i prava svilenica, a u blizini potoka i drugih vodenih staništa amorfa, dok rejnutrije osim u vrtovima možeš zamijetiti i uz rubove prometnica. Sve ove vrste donesene su s drugih kontinenata i prije su se često sadile kao ukrasne biljke, ali su se dobro prilagodile našem podneblju i sada zauzimaju staništa i predstavljaju prijetnju zavičajnim vrstama.

Svi podaci prikupljeni kroz ovaj događaj bit će javno dostupni putem službene mrežne stranice Bioblitza te će ih svi moći pregledavati i koristiti u radu i putem globalne informacijske mreže o bioraznolikosti GBIF (Global Biodiversity Information Facility), a podaci za Hrvatsku bit će dostupni i na www.invazivnevrste.hr

Kako sudjelovati u događaju Bioblitz?

Lako je uključiti se u događaj Bioblitz u Hrvatskoj! Ovdje su osnovne upute koje bi ti mogle biti korisne:

1. Preuzmi mobilnu aplikaciju “Invazivne vrste u Hrvatskoj” i registriraj se. Aplikacija je dostupna za IOS i Android uređaje, a može se besplatno preuzeti na mrežnim trgovinama App Store i Google Play.

2. Uključi se u događaj Bioblitz od 20. – 22. svibnja 2022. i dojavi nalaze invazivnih stranih vrsta putem mobilne aplikacije “Invazivne vrste u Hrvatskoj”

3. U petak 20. svibnja 2022. u 10 h prijepodne pridruži nam se na jednom od sedam događaja Bioblitz na kojima će biti organizirane kratke terenske edukacije od strane djelatnika javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Detalje o lokacijama događaja Alien CSI Bioblitz u Krapinsko-zagorskoj županiji, Parku Maksimir, Parku prirode Lonjsko polje, Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Sisačko-moslavačkoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji i gradu Samoboru potraži na službenoj mrežnoj stranici Bioblitz-a https://alien-csi.net/, mrežnoj stranici Ministarstva www.invazivnevrste.hr, mrežnim stranicima javnih ustanova koje organiziraju događaj te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Tijekom događaja Bioblitz prikupljat ćemo opažanja invazivnih stranih vrsta, a posebno ćemo se fokusirati na žljezdasti pajasen, pravu svilenicu, rejnutrije, amorfu ili čivitnjaču, krasoliku, vinobojku i petolisnu loziku.

Bioblitz

 

Što je Bioblitz?

Naziv Bioblitz potječe od kombinacije grčke riječi za život (“bios”) i riječi “blitz” koja označava “napraviti nešto brzo i intenzivno”. Bioblitz označava zajednički rad na prikupljanju podataka o biljakama, životinjama i gljivama na nekom području u određenom vremenskom razdoblju.

Događaji Bioblitz okupljaju znanstvenike, studente i sve zainteresirane pojedince pa je suradnja stručnjaka i šire javnosti osnova Bioblitz koncepta u kojem se na informativan i zabavan način prikupljaju podaci o živom svijetu na određenom lokalitetu i proširuje znanje o prirodi. Široj javnosti se tako daje mogućnost da pridonese znanstvenim istraživanjima i da se podigne svijest o značenju prikupljanja podataka o bioraznolikosti.

Zašto se prikupljaju podaci o invazivnim stranim vrstama?

Invazivne strane vrste su uz gubitak staništa, direktno iskorištavanje divljih vrsta, klimatske promjene i zagađenje jedna od najvažnijih izravnih prijetnji bioraznolikosti. Invazivne strane vrste u prirodu su dospjele namjernim ili nenamjernim posredovanjem čovjeka, a na području u koje su unesene negativno utječu na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi i/ili uzrokuje ekonomsku štetu. U Hrvatskoj je već zabilježeno više od 600 stranih vrsta biljaka i oko 300 stranih vrsta životinja, a unesene su i gljive i druge vrste organizama. Procjenjuje se da je 10 – 15 % njih invazivno.

Podaci o rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta važni su za upravljanje invazivnim stranim vrstama, odnosno smanjenje njihova negativnog utjecaja na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava. Prikupljanjem podataka o invazivnim stranim vrstama i praćenjem njihove rasprostranjenosti lakše možemo razumjeti i predvidjeti njihov trenutni i potencijalni utjecaj na razini nekog područja, države, ali i čitave Europe. Svojom dojavom možeš doprinijeti ranom otkrivanju novih invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj te time spriječiti njihovo širenje i tako očuvati prirodu Hrvatske!

Sahalinska rejnutrija