Početna
Novosti
Novosti

Svjetski dan voda 2018.

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem usmjeravanja pažnje na ključnu ulogu i važnost vode za život na zemlji. Ovogodišnje obilježavanje odvija se pod motom „Priroda za vodu“ i ima za cilj osvijestiti javnost kako upravo u prirodi treba tražiti rješenje na ključne izazove s kojime se suočavamo u 21. stoljeću - kako smanjiti poplave, suše i onečišćenje vode. Alarmantan je podatak kako više od dvije milijarde ljudi nema pristup dovoljnim količinama pitke vode što utječe na njihov život, zdravlje i obrazovanje.

Ove je probleme prepoznao i Program održivog razvoja UN-a do 2030. godine, koji i u Cilju 6. navodi kako je neophodno osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve, te obvezuje svijet da svim ljudima uz zaštitu okoliša i smanjenje onečišćenja osigura  pristup pitkoj vodi do 2030. godine.

U prosincu 2016. Opća skupština UN-a jednoglasno je usvojila rezoluciju "Međunarodno desetljeće (2018.-2028.) za akciju - Voda za održivi razvoj"  kako bi se stavio veći naglasak na vode tijekom ovih deset godina.  Novo desetljeće započinje Svjetskim danom voda 22. ožujka 2018., a prestaje na Svjetski dan voda, 22. ožujka 2028. godine i usmjerit će se na održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provedbu međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu.

Glavni uzroci povećanja pritiska na vodne resurse su porast broja stanovnika, ekonomski rast, urbanizacija i industrijalizacija u svijetu koji je suočen s globalnom krizom i klimatskim promjenama što se očituje u sve većoj hidrološkoj varijabilnosti i s njom povezanim katastrofama. Zanemarivanje i ugrožavanje ekosustava onemogućava osiguranje neophodne vode za život i napredak. Rješenja treba tražiti u prirodi, očuvanjem prirodnih poplavnih područja uz rijeke i našeg krškog podzemlja te u urbaniziranim područjima usmjeravanjem na „zelenu“ infrastrukturu i harmonizaciju sa „sivom“ infrastrukturom gdje je moguće. Tu se primarno misli na korištenje i održavanje mreže prirodnih, polu-prirodnih područja i zelenih prostora.  Potrebno je očuvati prirodne eko-sustave te gdje potrebno provoditi i konkretne mjere njihove zaštite.  Prirodna poplavna područja koja nisu urbanizirana i intenzivno korištena  doprinose zaštiti od poplava jer omogućavaju kontrolirano usmjeravanje rijeka u poplavne nizine. Održavanje močvarnih područja je važno zbog njihove ulogu u pročišćavanju voda, ublažavanju poplavnih valova, kao i smanjenju količine oborinskih voda koje ulaze u kanalizacijske sustave.

Očuvani prirodni eko-sustavi uz naše rijeke s pojasom poplavnih šuma i močvara te očuvano podzemlje u našem kršu, štite zalihe i kakvoću podzemnih vode što nam omogućava da za razliku od mnogih zemlja Europe pijemo vodu neposredno iz slavine. Ovaj doprinos očuvane prirode kvaliteti života, predstavlja i ogroman prirodni kapital koji je potrebno dugoročno očuvati.

 Više informacija o ovogodišnjem Svjetskom danu voda dostupno je u službenoj brošuri "The Answer is in Nature".