Početna
Novosti
Novosti

Svjetski dan divljih vrsta 2018.

"Velike mačke - ugroženi predatori"
Svjetski dan divljih vrsta obilježava se svake godine 3. ožujka u cijelom svijetu s ciljem edukacije javnosti o sveukupnoj raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta na Zemlji, te podizanja svijesti o potrebi i važnosti njihova očuvanja, kao i sve raširenijem problemu ilegalne trgovine divljim vrstama.

World Wildlife Day Logo

Jednu od najvećih prijetnji opstanku biljnih i životinjskih vrsta danas predstavlja njihovo nekontrolirano i prekomjerno iskorištavanje i uzimanje iz prirode za potrebe međunarodne trgovine, bilo da se radi o živim primjercima koji završavaju kao kućni ljubimci ili ukrasno bilje, ili o proizvodima izrađenim od dijelova i derivata tih vrsta, npr. različiti proizvodi ili namještaj izrađeni od tropskog drva, prehrambeni, kozmetički i farmaceutski proizvodi, nakit, modni dodaci, odjeća i obuća i slično.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, kao središnja institucija u Republici Hrvatskoj za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode i okoliša, djeluje i kao središnje nadležno znanstveno tijelo za provođenje CITES konvencije. U okviru svoje djelatnosti HAOP usko surađuje s inspekcijom zaštite prirode i Carinskom upravom RH, te pruža stručnu podršku u sprečavanju ilegalne trgovine divljim vrstama.

WWD - Big cats
World Wildlife Day - Big cats: predators under threat

Ovogodišnji Dan divljih vrsta posvećen je zaštiti i očuvanju velikih mačaka, te se obilježava pod sloganom "Velike mačke - ugroženi predatori".

Opstanak velikih mačaka, poput tigra, lava, leoparda, jaguara i geparda ugrožavaju brojne prijetnje, a  najčešće uzrokovane ljudskim aktivnostima. Uslijed negativnog ljudskog utjecaja, ove životinje gube prirodna staništa. Širenje ljudskih naselja, poljoprivrednih površina, pašnjaka i sl. uzrokuje smanjivanje prirodnih staništa ovih vrsta i smanjivanje količine plijena, zbog čega se životinje približavaju ljudima, prvenstveno u potrazi za alternativnim izvorom hrane, odnosno domaćim životinjama. To dovodi do konflikta između divljih mačaka i ljudi te masovnog ubijanja ovih predatora. Dodatno, krivolov i ilegalna trgovina također pridonose drastičnom padu brojnosti populacija velikih mačaka u svijetu.

Euroazijski ris
Euroazijski ris (Lynx lynx), autor: V. Posavec Vukelić

Primjerice, u posljednjih 100 godina brojnost tigrova koji žive u divljini smanjila se za 95%, odnosno od preko 100 000 životinja koje su nekad živjele u Aziji, danas ih je preostalo manje od 4000. Također, prije stotinjak godina u divljini Afrike živjelo je preko 200 000 lavova, dok ih je danas preostalo svega 20 000,  rasprostranjenih na samo 10 % svog nekadašnjeg areala. U čak 26 afričkih država lavovi su istrijebljeni, a drastičan pad njihove brojnosti dogodio se u posljednjih 20 godina kada je brojnost smanjena za preko 40%.

Nažalost, slično je kod svih vrsta velikih mačaka. Gubitak staništa, gubitak plijena, klimatske promjene, krivolov, ilegalna trgovina i neodrživ lov, odnosno ubijanje, uzrok su smanjenja njihove brojnosti svuda u svijetu, pa tako i Hrvatskoj.
 

Euroazijski ris (Lynx lynx)
Euroazijski ris (Lynx lynx), autor: V. Posavec Vukelić

U Republici Hrvatskoj žive dvije vrste divljih mačaka: obična divlja mačka (Felis silvestris) i ris (Lynx lynx). Obje vrste su strogo zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18). Prema IUCN kriterijima za procjenu ugroženosti vrsta, divlja mačka se još ne smatra ugroženom, dok je hrvatska populacija risa procijenjena kao kritično ugrožena (CR), odnosno suočena je sa vrlo visokim rizikom od izumiranja. Jedan od najvećih uzročnika ugroženosti risa u Hrvatskoj je parenje jedinki u srodstvu. Naime, s obzirom da je populacija risa vrlo mala, i sve jedinke su  u bliskom srodstvu, nema  mogućnosti za unos novog genetskog fonda i kvalitetnu obnovu populacije bez intervencije čovjeka. Dodatno, risa ugrožavaju gubitak i fragmentacija prirodnih staništa, nedostatak prirodnog plijena, kao i krivolov.

Više informacija o ovogodišnjem Svjetskom danu divljih vrsta dostupno je na stranicama: http://www.wildlifeday.org/