Početna
Novosti
Novosti

Objavljeno Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2017-tu godinu – Hrvatska na šestom mjestu

Europska agencija za okoliš (EEA) predstavila je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2017-tu godinu. Izvješće sadrži cjeloviti pregled kakvoće voda i mora u državama članicama EU te Albaniji i Švicarskoj. Predstavljeno izvješće može poslužiti kao dobar izvor informacija za plaže na kojima se i u 2018. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

Podaci u izvješću obuhvaćaju mjerenja na ukupno 21 801 točki ispitivanja kakvoće voda i mora za kupanje diljem Europe, od čega je 69 % točaka na morskim plažama, a 31 % na površinskim kopnenim vodama.

Od ukupnog broja točaka ispitivanja kakvoće u EU, minimalne zahtjeve Direktive o kakvoći voda za kupanje ispunilo je  njih 96 %, što je u odnosu na sezonu kupanja u 2016. godini smanjenje od 0,3 %. 85 % mjernih točaka je ocijenjeno kao izvrsno što je 0,5 % manje nego u sezoni kupanja 2016. godine. Kakvoća voda za kupanje nije bila zadovoljavajuća na 1,4 % točaka ispitivanja što je za 0,1 % manje u odnosu na sezonu kupanja u 2015. godini, a ukupno 64 europska kupališta zatvorena su zbog nezadovoljavajuće kakvoće ili neodgovarajućeg monitoringa. U Francuskoj 27, deset u Njemačkoj, pet u Danskoj, po četiri u Italiji i Češkoj, po tri u Španjolskoj i Slovačkoj, po dva u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj i po jedno u Poljskoj, Mađarskoj, Grčkoj i na Cipru.

Hrvatska se prema ukupnim rezultatima ispitivanja nalazi u skupini od devet zemalja EU koje su udovoljile zahtjevu Direktive da sve prijavljene vode za kupanje imaju barem zadovoljavajuću kakvoću do 2016. godine.

Od ukupno 976 točaka na kojima se radilo ispitivanje kakvoće voda i mora u Hrvatskoj, 93,5 % ocijenjeno kao izvrsno, 1,3 % kao dobro, 0,2 % kao zadovoljavajuće, dok preostalih 4,9 % nije ocijenjeno. Prema kriterijima Direktive, niti jedna točka ispitivanja nije ocijenjena kao nezadovoljavajuća.

U sezoni kupanja 2017., od ispitivanih točaka morskih voda za kupanje (ukupno 949) njih 96,9 % zadovoljava kriterije ocijenjivanja. Na 29 točaka ispitivanja nije bilo moguće provesti klasifikaciju uglavnom zato što se radilo o novim točkama ispitivanja što znači da još nisu prošle 4 sezone za kupanje te nije bilo dovoljno uzoraka za izradu ocjene. Konačnom četverogodišnjom ocjenom izvrsno ocijenjeno je 95,8 % točaka ispitivanja. Prema kriterijima direktive u navedenoj sezoni kupanja nije bilo lokacija s nezadovoljavajućom kakvoćom vode za kupanje.

Na površinskim kopnenim vodama za kupanje podaci su mjereni na 27 točaka ispitivanja, od kojih je 8 točaka, odnosno 29,6 %, zadovoljavalo kriterije, dok 19 točaka nije bilo moguće klasificirati jer nisu još prošle 4 godine te je vremensko razdoblje bilo prekratko za izradu ocjene ili su pojedine mjerne točke zatvorene. Prema kriterijima direktive na 14.8 % točaka kakvoća voda za kupanje ocijenjena je kao izvrsna.

Planiranje, prikupljanje, obrada i prikaz podataka o kakvoći mora za kupanje u Hrvatskoj se provodi od 2009. godine prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) kojom su propisani standardi kakvoće mora za kupanje i utvrđene mjere za upravljanje kakvoćom morske vode na plažama. Kroz Bazu podataka o kakvoći mora u Republici Hrvatskoj dostupni su svi aktualni i arhivski podaci o kakvoći mora za kupanje.

Praćenje kakvoće voda za kupanje na površinskim kopnenim vodama (rijekama i jezerima) započelo je od 2011. godine te se prati sukladno Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14). Podaci su dostupni kroz Bazu podataka o kakvoći voda za kupanje u Republici Hrvatskoj.