Početna
Novosti
Novosti

Novo izvješće o kvaliteti zraka u Europi

Europska agencija za okoliš je početkom prosinca ove godine objavila godišnje Izvješće o kvaliteti zraka u Europi (Air quality  in Europe 2020.) koje je dostupno na poveznici.

Ovogodišnje izdanje slavi 10.  godišnjicu, te sadrži analize glavnih onečišćujućih tvari za razdoblje 2009. - 2018. godine, kao i utjecaj mjera zbog corone na kvalitetu zraka. 
Lebdeće čestice PM10 i PM2,5,  dušikov dioksid (NO2) i prizemni ozon (O3) su i dalje su tri onečišćujuće tvari koje bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti te najznačajnije utječu na ljudsko zdravlje. Dugotrajna izloženost navedenim onečišćujućim tvarima varira, od oštećenja dišnog sustava do prerane smrti. Oko 90% gradskog stanovništva u Europi izloženo je koncentracijama onečišćujućih tvari koje prelaze propisane granične vrijednosti.

Procjenjuje se da lebdeće čestice PM2,5 smanjuju očekivano trajanje života u EU za više od osam mjeseci. Benzo (a) piren (BaP) je kancerogena onečišćujuća tvar čije su koncentracije iznad praga postavljenog za zaštitu zdravlje u nekoliko urbanih područja, posebno u srednjoj i istočnoj Europi.
Kvaliteta zraka u Europi se ne poboljšava uvijek u skladu s općim smanjenjem antropogenih emisija. Razlozi za to su složeni:
-    ne postoji uvijek jasna linearna veza između smanjenja antropogenih emisija i smanjenja koncentracija onečišćujućih tvari u  zraku 
-    sve je veći doprinos prekograničnog onečišćenja zraka, odnosno prijenosa onečišćenog zraka na velike udaljenosti u Europu iz drugih zemalja sjeverne hemisfere
-    meteorološke prilike 

Mjere zbog corone  najviše su utjecale na koncentracije dušikovog dioksida (NO2) koje su bile značajno smanjene u travnju 2020., neovisno o meteorološkim prilikama, u nekim slučajevima i više od 60 %, naime dominantni izvor  NO2 je promet. 
Koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2,5 su također bile smanjene, ali je smanjenje bilo manje nego NO2 (do 30%). 
Na poveznici se nalazi analiza stanja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj koji je izradila Europska agencija za okoliš na temelju službeno dostavljenih podataka o kvaliteti zraka i o emisijama onečišćujućih tvari u zrak od strane Republike Hrvatske.