Početna
Novosti
Novosti

Izvješće RPOT/OPVN 2017.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je „IZVJEŠĆE O PODACIMA IZ BAZE REGISTAR POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI/OČEVIDNIK PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA (RPOT/OPVN) ZA 2017. GODINU“.

Izvješće je izrađeno je sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, broj 44/14, 31/17, 45/17) i Pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, broj 139/14). Izvješće sadrži pregled podataka operatera i područja postrojenja Republike Hrvatske, koji su u bazu RPOT/OPVN prijavili prisutnost opasnih tvari te grupe opasnih tvari koje mogu uzrokovati velike nesreće kao i pregled prijavljenih velikih i izbjegnutih nesreća te iznenadnih događaja te mjere i politike za njihovo praćenje i suzbijanje, a dostupno je OVDJE.