Početna
Novosti
Novosti

Brošura Europske unije „52 koraka prema zelenijem gradu“

„52 koraka prema zelenijem gradu“ je brošura o ozelenjivanju gradova i podržavanju bioraznolikosti u gradovima. Naime, sve više ljudi živi u gradovima, a gradovi rastu i razvijaju se, pa je potrebno osigurati da bioraznolikost u gradovima opstane. Jer nam bioraznolikost pruža usluge poput pročišćavanja zraka, zaštite od poplava, osiguravanja hrane i čiste vode, ali i poboljšava kvalitetu naših života.

Brošura se sastoji od 52 prijedloga što svako od nas može učiniti tijekom cijele godine da bismo podržali urbanu bioraznolikost. Oni se odnose na praktične stvari koje možemo činiti svakog dana, aktivnosti koje možemo pokrenuti u svojoj zajednici ili im se priključiti, ali i na primjenu održivih tehnika u našim vrtovima.

Neki od navedenih prijedloga koje možemo primijeniti u svakodnevnom životu su – izgraditi gnjezdilišta za pčele i leptire („hoteli za kukce“), štititi prirodu od invazivnih stranih biljaka i životinja, uzgojiti prirodnu živicu, ograničiti vanjsko svijetlo tijekom noći, reći ne plastici za jednokratnu upotrebu, odvajati otpad, kompostirati…

 Jer svatko od nas može nešto učiniti!

Brošura na engleskom i drugim jezicima Europske unije je dostupna na stranici https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/

 Više o bioraznolikosti pronađite na stranici http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/bioraznolikost

i na stranici https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

Brošura "52 koraka prema zelenijem gradu"