Početna

Jednostavna nabava "Analiza postojećih podataka s razradom metodologije kartiranja za strane i invazivne strane vrste slatkovodnih deseteronožnih rakova"

KLASA: 351-02/18-43/02
URBROJ: 427-07-14-18-10
Zagreb, 09. siječnja 2018.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenula nabavu „Usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS“ u sklopu projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.1.01.0001). Cjelokupni predmet nabave podijeljen je na 18 grupa, a nabava za sve grupe ne obavlja se istovremeno. U sklopu ovog postupka provodi se odvojena nabava za grupu 2 po pravilima jednostavne nabave (evidencijski broj nabave EV 2/2018):

  • Grupa 2 „Analiza postojećih podataka s razradom metodologije kartiranja za strane i invazivne strane vrste slatkovodnih deseteronožnih rakova“ – 4.000,00 kn

Kriterij za odabir je najniža cijena.

Upute ponuditeljima nalaze se u prilogu.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve navedene u Uputama (u prilogu), a vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponuda.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti slobodni su dostaviti ponudu. Ponudu molimo dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2018. do 16 sati u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu naručitelja – Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu sonja.desnica@haop.hr. Naručitelj će uzeti u obzir samo ponude koje zaprimi do isteka roka za dostavu ponude, neovisno o načinu dostave ponude (osobnom dostavom u pisarnicu, poštom, preporučenom poštom, e-mailom itd.).

Na ponudi je potrebno naznačiti evidencijski broj nabave EV 2/2018 te broj grupe (Grupa 2).

Za sva pojašnjena vezano za predmet nabave iz Poziva možete se obratiti Sonji Desnici, e-mail: sonja.desnica@haop.hr.

Obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim poveznicama: